Graddedig Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn ennill y wobr Elizabeth Connell


14.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o gynnig llongyfarchiadau i Katie Lowe, sydd wedi ennill gwobr fawreddog Elizabeth Connell.

Katie with flowers at ceremony

Cafodd Katie, sy'n raddedig o Academi Llais Rhyngwladol Cymru'r wobr mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Sydney, Awstralia. Mae'r wobr yn cynnwys AUS $ 30,000 a chlyweliad yn y Royal Opera House yn Covent Garden.

Meddai Katie: "Nid oedd unrhyw beth wedi fy mharatoi ar gyfer y sioc o ennill y wobr Elizabeth Connell mewn gwirionedd. Mae hwn yn brofiad sy'n newid bywyd ac rwy'n bwriadu cyflawni'r addewid y mae'r beirniaid barch wedi ei roi ynof fi. Mae'n fraint dechrau fy siwrnai soprano ddramatig yn ôl troed Elizabeth Connell a gobeithiaf wneud ei chof yn falch. "

Mae Katie yn soprano yn Lloegr a fu'n astudio yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru dan warchodaeth Dennis O'Neill. Graddiodd yn 2014 ac ers hynny, mae hi wedi mynd ymlaen i dderbyn nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Ian Fleming MBF, Gwobr Sybil Tutton MBF, Gwobr Iarlles Munster, Gwobr Artist Ifanc Les Azurieles, Gwobr Sefydliad Dennis O'Neill a'r Ymddiriedolaeth Josephine Baker. Yn 2016, enillodd hi Gymrodoriaeth Llais Ôl-raddedig Opera Annibynnol yng Ngholeg Cerdd Frenhinol y Gogledd.

Meddai Dennis O'Neill, Cyfarwyddwr yr Academi: "Roeddwn wrth fy modd yn clywed am lwyddiant ysgubol Katie Lowe yn y gystadleuaeth bwysig iawn hon ac wedi ei llongyfarch ar ran yr Academi. Roedd bob amser yn falch o'i haddysgu ac yn gyfartal felly gweler eto un arall o'n cantorion sy'n ymuno â'r proffesiwn ar lefel mor uchel. "

Mae'r Elizabeth Connell yn wobrau blynyddol a ddyfernir i fod yn soprano ddramatig. Dewiswyd cystadleuwyr y rownd derfynol o glyweliadau yn Sydney, Melbourne, Moscow, Berlin, Llundain, Zurich, Paris ac Efrog Newydd. Am ei pherfformiad buddugol, perfformiodd Katie yr "olygfa aberthiad" o Götterdämmerung gan Wagner a "Suicidio" o La Gioconda gan Ponchiello.

Fe sefydlwyd yr Academi Llais Rhyngwladol Cymru gan denor enwog rhyngwladol Dennis O'Neill ac sydd bellach yn rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, bydd myfyrwyr yn elwa o arbenigedd Meistr ei faes a Sefydliad Addysgol sy'n arwain y byd i'w paratoi ar gyfer cyflymder y Diwydiant Perfformiad Gweithredol.

Mae'r Academi yn darparu amgylchedd hynod arbenigol ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion a chyfeilwyr eithriadol yng ngham cynnar eu gyrfa broffesiynol ac yn recriwtio artistiaid ifanc o fyd-eang. Mae myfyrwyr yn gweithio gyda'r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr blaengar a sêr rhyngwladol o'r byd operatig er mwyn datblygu eu talent i'r safonau proffesiynol uchaf.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk