Graffeg yn cyhoeddi dwy stori fer yn seiliedig ar fythau a chwedlau gan awdur o fri, wedi’u darlunio gan fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant


10.03.2017

Byddwch yn barod i gael eich swyno ac i deimlo tipyn o ias lawr yr asgwrn cefn, gyda’r straeon hyn am y goruwchnaturiol sydd wedi’u hysbrydoli gan lên gwerin, mythau a chwedlau’ r hen fyd.  Ysgrifennwyd Elias Martin a The Selkie’s Mate, gan yr awdur Nicola Davies, enillydd nifer o wobrau rhyngwladol, ac maen nhw wedi’u darlunio gan fyfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant, Fran Shum a Claire Jenkins. Mae’r straeon yn archwilio’r dyfnder a’r tywyllwch yn ein perthynas â byd natur, gan bylu’r llinellau rhwng y ddynolryw ac anifeiliaid.

Short Stories Illustration

Darluniwyd Elias Martin gan Fran Shum ac mae’r stori’n dilyn taith unig, sur y dyn Elias Martinsy’n ymlwybro drwy’r Gogledd am ddegawd yn chwilio am ei gyfle olaf i oroesi, nes iddo ddod ar draws plentyn bach coll. Mae’r stori’n ymwneud â gweddnewidwyr, tirluniau anghyfannedd y gogledd, a geweiod (wolverines). Stori atmosfferig i blant hŷn yw hon sy’n archwilio themâu cariad, amynedd a dysgu i newid.

Darluniwyd The Selkie’s Mate ganClaire Jenkins ac mae’r stori wedi’i gosod mewn gwlad lle mae pobl yn symud rhwng tir a môr, ac mae morlo a physgotwr yn cydganu dan olau’r lloer.  Pan ddaw’r “Selkie" brydferth i fyw ar y tir, rhaid i’r pysgotwr addo gadael iddi ddychwelyd i’r môr un diwrnod.  Mae’r stori brydferth hon wedi’i gosod yn y gogledd-orllewin pell ac mae’n pylu’r ffiniau rhwng dyn ac anifail, tir a môr.

Meddai Derek Bainton, Pennaeth Cyfathrebu Gweledol:  

“Trwy eu dulliau darlunio unigol a’u dehongliad personol o’r ddwy stori, mae Claire a Fran wedi creu naratifau gweledol hudolus sy’n archwilio’r lle hud rhwng llun a gair.”

“Am nifer o flynyddoedd mae’r adran ddarlunio wedi mwynhau ac wedi elwa’n aruthrol ar weithio gyda Nicola Davies ar ystod o brosiectau o ymchwil i lyfrau darluniadol a gyhoeddir ar gyfer plant.  Rydym ni wrth ein bodd i weld gweithiau’n cael eu cyhoeddi yn sgil cydweithrediad llwyddiannus arall rhwng Coleg Celf Abertawe a Nicola.”

Cyhoeddir Elias Martin a The Selkie’s Mate gan Graffeg ar 15 Mawrth 2017.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk