Gweithgareddau'r Drindod Dewi Sant ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn


03.08.2017

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru yn cynnig llu o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed ar ei stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Amserlen Eisteddfod Genedlaethol

Bydd croeso cynnes yn eich aros ar stondin y Brifysgol drwy gydol y Brifwyl gyda'r arlwy'n amrywio o drafodaethau difyr i weithdai celf.

Dyma’r amserlen lawn sy’n cynnwys gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru yn ogystal â gweithgareddau Canolfan Peniarth, sy’n rhan o’r Drindod Dewi Sant.