Lenin's On Sale Again: 100 Mlynedd o'r Chwyldro Rwsiaidd


28.09.2017

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu Rob Phillips o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth i agor arddangosfa a fydd yn dechrau coffáu mis o ganmlwyddiant y Chwyldro Rwsia.

Rob Phillips making speech

Gelwir y rhaglen ddigwyddiadau 'Lenin's On Sale Again: 100 Mlynedd o'r Chwyldro Rwsiaidd', a bydd yn cael ei gynnal yng nghampws y brifysgol o Lanbedr Pont Steffan o ddechrau'r tymor newydd ym mis Medi a thrwy Hydref.

Bydd llyfrgell y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan yn cynnal dwy arddangosfa a fydd ar agor i'r cyhoedd rhwng 22 Medi a 27 Hydref. Bydd 'Celf Chwyldroadol Dmitry Moor' yn cynnwys gwaith yr arlunydd chwyldroadol a gynhyrchodd bosteri propaganda Sofietaidd o 1918 hyd at Ail Ryfel Byd. Mae'r brifysgol hefyd wedi cydweithio â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a phrosiect Cymru1914 i gynhyrchu 'Newyddion o Rwsia 1917,' arddangosfa o dudalennau blaen 'Cambria Daily Leader' o Abertawe yn dangos sut y dywedwyd wrth newyddion o Rwsia yn y gorllewin a sut yr oedd yn eistedd ochr yn ochr ag adrodd rhyfel a digwyddiadau lleol cyfoes.

Bydd y brifysgol hefyd yn cynnal wythnos arbennig o ddigwyddiadau coffaol sy'n dechrau ddydd Llun, 23 Hydref. Mae Cyfadran y Dyniaethau a’s Institiwt Confucius y brifysgol yn falch o'ch gwahodd i ddarlith gyhoeddus o'r enw 'Bolshevism a Maoism yn Age of Revolution: Rhyngweithio, Gohebiaeth a Gwahaniaeth'. Bydd y ddarlith yn cael ei chyflwyno gan Gregor Benton, Athro Emeritws o'r Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Old Hall am 5.15yp.

Ar ddydd Mercher 25 Hydref, bydd campws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan yn cynnal cyfres o weithdai o'r enw 'Persbectifau Rhyngddisgyblaethol ar y Chwyldro Rwsiaidd.' Bydd y gweithdai yn archwilio effaith y Chwyldro Rwsia o amrywiaeth o safbwyntiau, gan gynnwys hanes, clasuron, athroniaeth a llenyddiaeth . Ymhlith y rhai a fydd yn cyflwyno sgyrsiau bydd Dr Jeremy Smith, Dean ar gyfer Cyfadran y Dyniaethau y mae eu sgwrs yn cynnwys 'Gwersi a Ddysgwyd: Iwerddon 1916, Rwsia 1917.' Bydd hefyd yn cynnwys nodwedd gan Gymrawd Barddoniaeth y brifysgol , Samantha Wynne-Rhydderch a fydd yn cyflwyno peth o'i barddoniaeth. Mae Samantha yn fardd sydd wedi cyhoeddi tri chasgliad barddoniaeth, dwywaith ar y rhestr fer ar gyfer Llyfr y Flwyddyn Cymru, sef rownd derfynol Gwobr Michael Marks 2014, y bardd cyntaf i'w gyhoeddi gan Picador Pan MacMillan

Andy Bevan

Meddai Dr Alex Scott: "Y Chwyldro Rwsia yw un o'r digwyddiadau pwysicaf yn hanes modern. Roedd y chwyldro yn siâp gweddill yr ugeinfed ganrif, gan sefydlu'r tensiynau geopolityddol rhwng 'Dwyrain a Gorllewin' a arweiniodd at y Rhyfel Oer. Ond mae ei bwysigrwydd yn mynd yn groes i wleidyddiaeth a diplomyddiaeth. Nod Lenin's On Sale Again yw edrych ar y dylanwad eang y bu Chwyldro Rwsia ar draws y byd, ac mewn amrywiaeth o feysydd. Bydd y rhaglen ddigwyddiadau yn trafod gwahanol ymatebion i'r chwyldro o Orllewin Cymru i Tsieina a thu hwnt, tra hefyd yn edrych ar ei effaith ar gelf, sinema a llenyddiaeth - yn ogystal â disgyblaethau academaidd megis Clasuron. Y nod cyffredinol yw dangos nad dim ond deg diwrnod oedd y chwyldro ac ysgwyd y byd yn 1917; ond yn hytrach ei fod yn creu canlyniadau pellgyrhaeddol y gellir eu teimlo o hyd heddiw - weithiau mewn ffyrdd eithaf annisgwyl. "

Meddai Rob Phillips o’r Archif Wleidyddol Gymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cyfrannu at yr arddangosfa hon; mae arddangosfeydd fel hyn yn ffordd arall o agor ein casgliadau i gynulleidfa mor eang â phosib. Mae copïau o Arweinydd Daily Cambria yn dangos sut adroddwyd y digwyddiadau dramatig yn Rwsia, a gafodd effaith enfawr yng Nghymru. Mae'r ymdeimlad o ddryswch a phryder ynglŷn â goblygiadau'r newyddion yn glir a chyda rheswm da; mae cofnodion unigolion a sefydliadau a gynhelir yn y Llyfrgell Genedlaethol yn dangos sut y mae'r newyddion hynny'n effeithio ar drafodaeth wleidyddol am ddegawdau. "

Trefnwyd y rhaglen ddigwyddiadau gan Andy Bevan, Darlithydd mewn Datblygiad Rhyngwladol, a Dr Alex Scott, Darlithydd mewn Hanes Modern.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk