Mae BBC Radio Wales yn dangos cyfres a gynhyrchwyd ac a ysgrifennwyd gan Chris Buxton


26.10.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod cyfres radio a gynhyrchwyd ac a gyd-ysgrifennwyd gan ddarlithydd ar y cwrs BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol Chris Buxton yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales.

Mae The Harri-Parris’ Radio Show wedi ei lleoli ym mhentref dychmygol Llanllai yng ngorllewin Cymru ac wedi ei seilio’n fras ar brofiadau creawdwr y sioe, Llinos Mai, sydd hefyd yn chwarae Anni Harri-Parri, merch y teulu sy’n ffermio ynghanol y sioe.

Meddai Chris: “Comedi sefyllfa gyda chaneuon yw’r sioe, a’r straeon a’r hiwmor yn gyffredinol ac eto’n benodol Gymreig, yn brif ffrwd ac eto’n dawel wyrdroadol.  Mae pobl wedi dweud popeth amdani o fod yn ‘dywyll a swreal’ i gadw ‘ysbryd Carry On yn fyw ac yn iach’. Rydw i wedi cynhyrchu a chyd-awduro dwy gyfres ddiwethaf y sioe radio a phob tro bu’n brofiad cyffrous, creadigol a dwys, gyda’r gwaith mwyaf hwyliog yr ydw i wedi ei gael yn fy ngyrfa.

“Mae gan bob pennod ganeuon gwreiddiol, ac yn y gyfres newydd honno amrywia hynny o fetel trwm ar ddull Metallica, i bync, o gerddoriaeth bop gwm swigod i ddisgo i glam roc. Ysgrifennu geiriau ar gyfer y caneuon yw un o rannau mwyaf pleserus y sioe i mi – wedyn fe’i trosglwyddaf i Llinos a’r cyfarwyddwr cerddorol, Dan Lawrence, sy’n cyfansoddi ac sy’n trefnu’r caneuon a’r traciau cefndir, y mae’r cast wedyn yn eu canu’n fyw yn y recordiadau.”

Mae cast rheolaidd y sioe yn cynnwys Llinos Mai (creawdwr y sioe a’i chyd-awdur sydd hefyd yn cyfansoddi’r caneuon), Rhian Morgan (Gwaith/Cartref, Keeping Faith), Oliver (High Hopes), Dan Rockford (Y Gwyll) a Rhys Ap Trefor (Byw Celwydd, Ordinary Lies).

Cyfarwyddwr y sioe yw Owen Lewis, sydd wedi cyfarwyddo gwaith yn eang yn y West End, yng Ngŵyl Caeredin ac ar daith, gyda pherfformwyr megis Jenny Eclair, Stewart Lee, Suggs, Miles Jupp, Simon Munnery a Bridget Christie yn ogystal ag Eric & Little Ern a enwebwyd ar gyfer gwobr Olivier. 

Ychwanegodd Chris: “Hon yw trydedd gyfres The Harri-Parris’ Radio Show rydyn ni wedi ei gwneud i BBC Radio Wales a hon yw’r gorau eto. Mae tair pennod yn y gyfres ynghyd â phennod Nadolig arbennig. I ddechrau, bydd y teulu'n ymweld â sioe amaethyddol Llanllai a chreu llanast wrth i’w cefnder Deniol gymryd y gystadleuaeth gelf ychydig yn rhy o ddifri a march buddugol y teulu yn dianc.  Nesaf, bydd etholiad i bwyllgor y pentref yn creu rhwygiadau yn y teulu wrth iddynt ymgyrchu yn erbyn ei gilydd. Wedyn, mae ymweliad gan y  Gweinidog Cymraeg newydd yn gorfodi’r teulu i wisgo rhith duwioldeb sy’n  amhosibl ei gynnal. Ac i gloi, mae’r teulu’n llwyfannu perfformiad blynyddol hanes y geni yn y pentref, gyda gweledigaeth benodol gan eu cefnder Deniol, brwydr dros bwy fydd yn chwarae rhan Mair, asyn ymladdgar a rhagor.

"Dechreuodd The Harri-Parris yn ôl yn 2010 yn brosiect datblygu’r celfyddydau ar raddfa fach, gyda Llinos ac ychydig o actorion ac mae wedi tyfu’n raddol dros y blynyddoedd i ddod yn ddwy sioe lwyfan a aeth ar daith o gwmpas Cymru ac fe’i perfformiwyd yng Ngŵyl Caeredin. Gwelodd un o gynhyrchwyr y BBC yr ail o’r sioeau hyn a thrwyddo ef comisiynwyd y sioe gan BBC Radio Wales. Rydyn ni wedi bod yn lwcus iawn oherwydd y gefnogaeth rydyn ni wedi ei chael bob cam o’r ffordd gan y BBC, a Jeremy Grange yn enwedig, wedi bod yn anhygoel.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk