Mae campws Llambed yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau coffaol y Chwyldro Rwsia


20.10.2017

Rhoddodd Chwyldro Rwsia ‘ysgytwad i’r byd’ ym 1917, gan greu dirgryniad a deimlir o hyd heddiw. Er mwyn cyd-daro â’i ganmlwyddiant, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau – Lenin’s On Sale Again: 100 Years of the Russian Revolution – sy’n ceisio ailasesu'r chwyldro a’i etifeddiaeth.

Rob Phillips making speech

O Hydref 23–25, bydd campws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau coffaol. Ddydd Llun Hydref 23, bydd Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ac Athrofa Confucius yn cynnal darlith gwadd ar ‘Bolshevism and Maoism in the Age of Revolution’ gan Gregor Benton, Athro Emeritws Hanes Tsieina, Prifysgol Caerdydd. Dilynir hyn ar ddydd Mawrth Hydref 24 gan ddangosiad o’r ffilm Battleship Potemkin, yn ogystal â thrafodaeth am y berthynas rhwng Chwyldro Rwsia a sinema. Bydd canolbwynt yr wythnos yn digwydd ddydd Mercher Hydref 25, pan fydd staff o Gyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio yn cynnal gweithdy rhyngddisgyblaethol ar Chwyldro Rwsia. Bydd y gweithdy yn edrych ar y chwyldro drwy brism diddordebau academaidd yr aelodau staff, gyda’r bwriad o daflu goleuni ar effaith fyd-eang y chwyldro yn ogystal â’i ddylanwad ar ddisgyblaethau academaidd gwahanol.

Hefyd, drwy gydol mis Hydref, bydd llyfrgell y Brifysgol yn Llambed yn gartref i ddwy arddangosfa arbennig sy’n dangos gwahanol agweddau ar Chwyldro Rwsia. Mae’r naill yn olrhain digwyddiadau dramatig 1917 drwy dudalennau'r Cambria Daily Leader, gyda’r llall yn portreadu celfyddyd posteri chwyldroadol Dmitry Moor. Trefnwyd y cyntaf o’r rhain gyda chymorth prosiect Cymru 1914.

Lenin’s On Sale Again: 100 Years of the Russian Revolution sy’n gobeithio creu trafodaeth a dadl rhwng academyddion, myfyrwyr a’r cyhoedd ehangach, gan apelio at arbenigwyr a lleygwyr fel ei gilydd. Gyda’i gilydd, mae’r digwyddiadau yn ystyried cwestiwn canolog: beth yw arwyddocâd Chwyldro Rwsia yn yr unfed ganrif ar hugain?

Nodyn i'r Golygydd

Rhaglen Digwyddiadau:

Hydref 23: Hen Neuadd, 5.15yp

Darlith arbennig: ‘Bolshevism and Maoism in the Age of Revolution’ gan yr Athro Gregor Benton (Prifysgol Caerdydd)

Hydref 24: Theatr Cliff Tucker, 5yp

Dangosiad o Battleship Potemkin             

Hydref 25: Hen Neuadd, 11yb–6yp

Gweithdy rhyngddisgyblaethol gyda staff Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio    

Rhaglen y gweithdy rhyngddisgyblaethol:

11yb – Cyflwyniad

Darlleniad barddoniaeth gan Samantha Wynne-Rhydderch

1.15yp – Estheteg a Ffydd

1.30yp – Effeithiau ac Ymatebion

Jeni Williams, ‘The Art of Revolution: Russian Modernism and the Exploration of Space and Time’

Brenda Llewellyn Ihssen, ‘The Revolution and Orthodox Christianity: Marxist Christianity and Russian Piety’

1yp – Bwledi a Llythyrau

Jeremy Smith, ‘Lessons Learnt: Ireland 1916, Russia 1917’

Kyle Erickson, ‘Spartak Moscow: Mikhail Ivanovich Rostovtzeff, the Russian Revolution and the Creation of the Hellenistic Economy’

Lester Mason, ‘Mr and Mrs Webb Go to Moscow: British Reactions to the Russian Revolution’

Adrian Davis, ‘Russian Revolution at 100: Personal Reflections’

4yp – Dehongliadau ac Adolygiadau

Nick Campion, ‘Unknown Knowns: George W Bush the Leninist’

David Morgans, ‘I Am Not A Marxist: Lenin the Empiricist’

1.15yp – Cymariaethau a Chyfatebiaethau

Andy Bevan a Quentin Drew, ‘A Tale of Two Cities: Petrograd 1917, Berlin 1918’

A fyddech cystal â chysylltu ag Alexander Scott (alexander.scott@uwtsd.ac.uk) am fanylion pellach

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk