Mae Cerddorfa Gliniadur Abertawe yn cyflwyno loadbang!


29.09.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal lansiad albwm cyntaf Cerddorfa Gliniadur Abertawe, loadbang!

Jenn and Simon on stage

Mae lansiad yr albwm yn arwain at benwythnos prysur i'r band a fydd yn gwneud nifer o ymddangosiadau yng Ngŵyl Ymylol Abertawe, sy'n cael ei gynnal mewn lleoliadau gwahanol ar draws y ddinas y penwythnos nesaf. Ar ddydd Gwener, bydd y band yn gwneud ymddangosiad pennawd yn Swansea Fringe: Weird and Wired yn TechHub yn Abertawe, gig a fydd yn eu gweld yn ymuno ag Atomic Supermen o Gaerdydd ac eraill.

Mae Cerddorfa Gliniadur Abertawe yn cynnwys darlithwyr Technoleg Cerddoriaeth Dr. Jenn Kirby a Simon Kilshaw, a leolir yn Stiwdios Abertawe yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Defnyddiant reolwyr gêm wedi'u hacio, gliniaduron, synwyryddion a darnau eraill o dechnoleg, i greu a pherfformio cerddoriaeth arbrofol, glasurol, electroacwstig ac electronig. Defnyddir rheolwyr i olrhain ystumiau'r perfformwyr a symudiadau theatrig, gan ddod â ffisegolrwydd unigryw i gerddoriaeth electronig a chreu profiad clywedol symbiotig. . Meddai Jenn Kirby: "Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gynnal NAWR a Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn Neuadd y BBC ar gyfer yr ŵyl eleni. Rydym mor falch o fod yn groesawu cerddorion o UDA, y Swistir, ac o gwmpas y DU i berfformio yn y gofod acwstig hardd hwn."

Jenn Kirby

Maent yn adeiladu eu harfau eu hunain gan ddod â theatr, corfforol a hiwmor i berfformiad cerddoriaeth electronig a gliniadur. Teitl yr albwm, loadbang! yn cyfeirio at y gwrthrych yn yr amgylcheddau rhaglennu PureData a Max, bod y gerddorfa yn eu defnyddio i adeiladu eu meddalwedd eu hunain ac offerynnau cerdd rithwir. Mae Cerddorfa Gliniadur Abertawe wedi dod ar olygfeydd gerddoriaeth electronig ac avant garde gyda bang, yn perfformio mewn gwyliau ledled y DU ac yn cyfrannu at yr olygfa gerddorol arbrofol gynyddol yn y De-Orllewin.

Simon Kilshaw

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk