Mae Dr. Jenn Kirby o’r Drindod Dewi Sant yn cael ei dewis fel artist preswyl gŵyl soundSCAPE


22.06.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant estyn ei llongyfarchiadau i Dr. Jenn Kirby, sydd wedi cael ei dewis fel artist preswyl gŵyl soundSCAPE y flwyddyn yma. Bydd y cyfnod preswyl yn rhoi cyfle i Dr. Kirby, sy’n Ddarlithydd cerddoriaeth yn Ysgol Ffilm a Chyfryngau y brifysgol a Chyfarwyddwr y radd BA Cerddoriaeth (Cynhyrchu a Pherfformio), i gyflwyno cyfansoddiadau gan gyfansoddwyr newydd yn ogystal â rhoi cyfres o ddarlithoedd ar berfformiad cerddoriaeth electronig. Mae’r ŵyl yn dechrau ar 25 Mehefin ym Maccagno, yr Eidal ac yn cael ei hystyried yn un o uchafbwyntiau diwylliannol ar gyfer cerddorion a chyfansoddwyr cyfoes a newydd.

Jenn headshot

Meddai Dr. Kirby: “Rwy’ falch iawn i gael fy newis fel yr artist preswyl eleni. Mae cerddoriaeth electroneg fyw yn tyfu yn y maes cerddoriaeth gyfoes. Nid yw’n anghyffredin bellach i weld gliniaduron ynghanol offerynnau cerddorfa ar y llwyfan. Mae perfformio electroneg fyw yn dal yn weddol newydd ac o ddiddordeb mawr i mi. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda pherfformwyr eraill yn soundSCAPE ac i edrych ar ffyrdd o berfformio gyda thechnoleg electroneg fyw a hynny mewn ffyrdd ystyrlon a cherddorol

Mae’r cyfnod preswyl yn dod ar ddiwedd blwyddyn hynod o brysur i’r adran. Maen nhw wedi dechrau defnyddio Neuadd y BBC ar Alexandra Road yn Abertawe fel man ar gyfer cyngherddau. Mae Dr. Kirby, ynghyd â'i chydweithwyr Simon Kilshaw a Dr. Paul Hazel, eisoes wedi cynnal dau gyngerdd yn y stiwdio. Dyma studio a ddefnyddiwyd gan Dylan Thomas er mwyn darlledu ei farddoniaeth, a hefyd gan Richard Burton a’r cast enwog ar gyfer recordio Under Milk Wood.

Pennaeth yr Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol yw Dr Hazel. Meddai: “Mae’r ysgol yn falch iawn bod Dr Kirby wedi cael ei dewis i’r swydd fawreddog hon. Mae’n adlewyrchu’r safon uchel o greadigrwydd a sgiliau technegol sydd ganddi ac mae’n cydnabod yn gyhoeddus ei hymrwymiad i rannu ei harbenigedd a’i brwdfrydedd gyda myfyrwyr a thalent y dyfodol.”

Yn ogystal â gweithio fel cyfansoddwr a darlithydd yn y brifysgol, mae Dr. Kirby yn ymchwilydd sy’n canolbwyntio ar berfformiadau cerddoriaeth electroneg, yn cynnwys Cerddorfa Gliniaduron Abertawe. Agwedd arall o’i hymchwil yw creu meddalwedd newydd ar gyfer perfformiadau cerddoriaeth newydd.

Gwŷl gerddoriaeth gyfoes ac ysgol haf yw soundSCAPE sy’n cael ei chynnal dros bythefnos bob blwyddyn yn nhre hyfryd Maccagno sydd wedi’i lleoli yn ardal yr Alpau yng ngogledd yr Eidal. Mae’r ŵyl yn cynnwys cyngherddau dyddiol a seminarau gan y gyfadran, myfyrwyr a gwesteion. Mae myfyrwyr yn yr ysgol haf yn derbyn hyfforddiant personol mewn perfformio cerddoriaeth gyfoes a chyfansoddi. Yn bwysicach fyth, mae’n gyfle i berfformwyr ar draws y byd i gwrdd â'i gilydd i drafod syniadau newydd a dod yn rhan o rwydwaith rhyngwladol o gyfansoddwyr a pherfformwyr.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk