Mae Dr Louise Emanuel wedi ei phenodi'n Gomisiynydd Brenhinol ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru


26.10.2017

Mae Prifysgol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Dr Louise Emanuel wedi ei phenodi’n Gomisiynydd Brenhinol ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ei Mawrhydi Y Frenhines sy’n gwneud y penodiad. Cynigia’r Comisiwn Brenhinol amrywiaeth o wasanaethau i unigolion, grwpiau a sefydliadau sydd â diddordeb mewn archaeoleg a threftadaeth adeiledig Cymru.

Dr Louise Emanuel sy’n arwain portffolio busnes cynaliadwy arloesol newydd Ysgol Fusnes Caerfyrddin. Meddai Dr Emanuel: “Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi’n Gomisiynydd Brenhinol.  Mae gen i ddiddordeb angerddol yn y modd rydyn ni’n ymgysylltu â’r amgylchedd hanesyddol a sut mae’n ein helpu ni i ddatblygu synnwyr o le; mae gennym ni lawer i’w ddysgu o’n gorffennol wrth greu dyfodol mwy cynaliadwy i’n cymunedau yng Nghymru.  Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau fy rôl newydd yn yr wythnosau nesaf a chyfrannu i’r gwaith ardderchog y mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn ei wneud gyda chymunedau ac mewn tirweddau hanesyddol ledled Cymru.”

Meddai Pennaeth Ysgol Fusnes Y Drindod Dewi Sant, Dr Margaret Inman: “Mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn falch bod Louise wedi ei phenodi i’r swydd bwysig hon. Mae cynaliadwyedd wrth galon ein rhaglenni busnes yng Nghaerfyrddin wrth weithio gyda’r Comisiwn Brenhinol, bydd Louise yn gallu cyfrannu i’w harbenigedd yn y maes hwn er lles y comisiwn ac i’r myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant.”

Mae gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru rôl arweiniol genedlaethol wrth ddatblygu a hyrwyddo dealltwriaeth o dreftadaeth archeolegol, adeiledig a morol Cymru, wrth greu, curadu a chyflenwi gwybodaeth awdurdodol ar gyfer llunwyr penderfyniadau unigol, corfforaethol a llywodraethol, ymchwilwyr a’r cyhoedd.

Deillia tirwedd a threftadaeth adeiledig Cymru o ymwneud pobl â’r byd naturiol dros filoedd o flynyddoedd. Ers ei sefydlu yn 1908, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi arwain y ffordd o ran ymchwilio ac esbonio olion yr ymwneud hwnnw – yr archaeoleg a’r adeiladau hanesyddol a welwn ni o’n cwmpas ni.

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ei leoli yn Aberystwyth a chaiff nawdd gan Lywodraeth Cymru.  Mae'r Cadeirydd a'r Comisiynwyr yn cyfarwyddo ymchwiliadau staff arbenigol, sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu gwybodaeth awdurdodol a chyfredol i’r cyhoedd.

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk