Myfyrwraig BA Darlunio yn Y Drindod Dewi Sant wedi ennill Gwobr Stiwdio Hallmark yn y Dylunwyr Newydd.


14.07.2017

Llongyfarchiadau i Lucy Littler, myfyrwraig BA Darlunio yn Y Drindod Dewi Sant, sydd wedi ennill Gwobr Stiwdio Hallmark yn y Dylunwyr Newydd.

Cynhelir digwyddiad y Dylunwyr Newydd yn y Ganolfan Ddylunio Busnes, Llundain, a hwn yw’r digwyddiad dylunio pwysicaf yn y DU, gan sicrhau bod cylch oes y diwydiant dylunio’n parhau ac yn ffynnu.

Yn ei 32il flwyddyn, mae arddangosfa’r Dylunwyr Newydd yn dod ag addysg ddylunio, defnyddwyr dylunio a’r diwydiant dylunio at ei gilydd i ddathlu a chydnabod y genhedlaeth nesaf o ddylunwyr graddedig.

Meddai Lucy: "Mae’n fraint i mi fy mod i wedi ennill, yn enwedig gan wybod bod cynifer o bobl yma a bod pawb wedi gweithio mor galed. "


Meddai Derek Bainton, Pennaeth yr Ysgol Cyfathrebu Gweledol yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Rydym ni wrth ein bodd bod Lucy Littler, myfyrwraig BA Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe, wedi ennill gwobr Stiwdio Hallmark yn y Dylunwyr Newydd 2017.
"Mae darlun bywiog a chynnes Lucy yn dal mewn modd gwreiddiol y pethau o ddydd i ddydd rydym ni’n aml yn edrych heibio iddyn nhw. Ynghyd â theipograffeg lafar, ddarluniadol, mae ansawdd ffres, ond cyfarwydd i’w gwaith, gan ddefnyddio ystod o dechnegau argraffu traddodiadol a digidol, sy’n fasnachol iawn."

Meddai’r beirniaid: "Dyluniadau hwyliog, bywiog ac â ffocws, gyda photensial masnachol go iawn."

Mae’r wobr yn cynnwys £500 a lleoliad 8 wythnos â thâl yn y stiwdio i’r enillydd gael profiad o weithio mewn amgylchedd stiwdio fasnachol.
 
Mae Lucy yn tynnu ysbrydoliaeth o bethau pob dydd. Mae’n creu lluniadau llinell sy’n deillio o’i harsylwadau i greu cyfres o ddyluniadau darluniadol.
 
Mae’n archwilio’i diddordeb brwd mewn gwneud printiadau ochr yn ochr â’i chariad at luniau pen ac inc, ac mae wedi creu corff mawr o waith y gellir ei gymhwyso’n fasnachol at nifer o feysydd darlunio. Mae swyn i waith Lucy sy’n anffurfiol ac yn gysurlon.
 
Mae’i chorff diweddaraf o waith yn cyfuno dull addurnol â’i dawn naturiol am lythrennu â llaw. Mae hi wedi gwneud defnydd helaeth o’r cyfleusterau gwneud printiadau, yn enwedig Risograph. Yma mae cariad Lucy at liw wir yn disgleirio drwyddo.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk