Myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cynnal opera gala


08.05.2017

Mae’n bleser gan fyfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyhoeddi y byddant yn perfformio mewn dau gyngerdd gala operatig yng Nghaerdydd yr haf hwn.  Cynhelir y cyngherddau yng Nghapel Tabernacl prydferth ar yr Ais Caerdydd a byddant yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr arddangos rhai o ariâu a deuawdau operatig hyfrytaf y byd.

Group of students singing

Bydd y cyngherddau’n ddiweddglo ar flwyddyn brysur i’r myfyrwyr, sydd wedi teithio o bob cwr o’r byd i hyfforddi gyda’r tenor operatig o fri o Gymru Dennis O'Neill.  Yn ogystal â chymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr gyda’r arweinydd a’r pianydd o Awstralia Richard Bonynge, a’r soprano fyd-enwog y Fonesig Kiri Te Kanawa, maent wedi cymryd rhan mewn cyngherddau yn Eglwys Sant Pawl yn Covent Garden (a elwir yn Eglwys yr Actorion) ac yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe lle roeddynt yn falch i groesawu'r grŵp lleisiol o Sir Benfro, Bella Voce.

Mae’r Academi yn darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw i nifer bach o gantorion eithriadol sydd ar ddechrau eu gyrfa broffesiynol ac wedi’u dethol a’u recriwtio o bob rhan o’r byd,  er mwyn datblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf.  Mae’n ganolfan rhagoriaeth, yn gyfle i baratoi ar gyfer her y llwyfan byd-eang llym ei ddisgwyliadau lle mae’n anodd cuddio beiau. Mae cyfres y cyngherddau haf yn chwarae rôl hanfodol wrth ganiatáu i fyfyrwyr ddatblygu’n gantorion opera o safon fyd-eang.

Cost y tocynnau yw £8 (neu £6 i Gyfeillion yr Academi)

Hefyd gallwch archebu tocynnau ar-lein neu cysylltwch â’r Academi drwy e-bost neu ar 029 20493139

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk