Myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn perfformio yn Covent Garden


03.02.2017

Rhoddodd myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (WIAV) gyngerdd yn Eglwys Sant Paul, Covent Garden ddydd Gwener. Teithiodd deuddeg myfyriwr o’r academi i Lundain i berfformio yn yr eglwys, neu Eglwys yr Actor fel y’i gelwir. Roedd y rhaglen yn cynnwys ariâu a deuawdau o operâu enwog megis Y Pysgotwyr Perlau gan Bizet a Phriodas Figaro gan Mozart.

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ac mae’n rhan o grŵp Y Drindod Dewi Sant. Mae’n denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd i astudio gyda’r tenor o Gymru Dennis O’Neill CBE, sy’n diwtor ar y rhaglen. Mae’r myfyrwyr sy’n cwblhau eu hastudiaethau yn WIAV yn mynd yn eu blaen i ddilyn gyrfaoedd ym myd opera a pherfformio ledled y byd. Darpara’r Academi sefydliad o safon ryngwladol yn un o brif ganolfannau addysg uwch y DU a chyfle i arwain mewn maes lle mae Cymru wedi bod yn amlwg yn hanesyddol ac wedi ennyn edmygedd byd-eang.

Mae Deirdre McCabe yn astudio ar gyfer MA Astudiaethau Lleisiol Uwch, “Mae’n braf dros ben cael cyfle i selio beth rydych chi’n ei wybod ac i dyfu o’r fan honno, mae’n hwb mor fawr i’ch hyder wrth i chi symud ymlaen. Mae gan nifer ohonom ni grŵp penodedig o ariâu rydyn ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw ond rydyn ni’n treulio amser yn perffeithio pob un ar gyfer pob perfformiad, gan ymdoddi i’r cymeriad.”

Mae Eglwys Sant Paul, Covent Garden wedi cael enw ‘Eglwys yr Actor’ oherwydd ei chysylltiad hir â’r gymuned theatr. Meddai Deirdre: “Mae’n lleoliad prydferth dros ben, mae’r acwsteg yn fendith fawr. Mae pob perfformiad rydyn ni’n ei roi yn hwb mor fawr i’n hyder.”

Yn ôl Cyfarwyddwr Academaidd WIAV, Euros Rhys Evans, ‘Mae MIAV yn falch dros ben o gael y cysylltiad hwn ag Eglwys Sant Paul yn Covent Garden ac yn ddiolchgar am y cyfle y mae’n ei roi i’n myfyrwyr berfformio yng nghanol Llundain, nid nepell o’r Tŷ Opera Brenhinol byd-enwog.”

Bu Shanui Sharma’n astudio yn WIAV ers Hydref 2016, Meddai: “Rwy wrth fy modd, yn enwedig o gael gweithio gyda Dennis O’Neill, mae’n athro manwl a chraff. Cantorion ydyn ni, felly rydyn ni wrth ein bodd yn perfformio. Mae cael bod yn Eglwys Sant Paul yn brofiad arbennig hefyd, mae’n wych bod modd i’r Brifysgol gynnal y cyngherddau hyn.”

Cynhelir cyngerdd nesaf WIAV ar 17 Chwefror yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe, lle bydd y myfyrwyr yn croesawu côr o Sir Benfro, Bella Voce. Mae tocynnau ar gael gan https://www.ticketsource.co.uk/date/333867 neu’n uniongyrchol gan WIAV. I gael rhagor o fanylion, ffoniwch 02920 493 139.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk