Myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Diwrnodau Animeiddio Abertawe (SAND)


02.02.2017

Mae Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant SAND 2017, sydd wedi dychwelyd er llawenydd i lawer ar ôl toriad byr. Rhoddodd y digwyddiad animeiddio deuddydd a gynhaliwyd gan Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol gyfle i’r myfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant o bob cwr o’r byd. Ymhlith y siaradwyr gwadd roedd graddedigion Animeiddio Cyfrifiadurol 3D Y Drindod Dewi Sant, Sid Harrington-Odedra sy’n gweithio i stiwdio VFX The Mill, Adam Davis Pennaeth Byd-eang Cynhyrchu Rhithwir ym MPC, a Ryan Morgan, hefyd ym MPC sydd wedi gweithio’n Gyfarwyddwr Technegol Modelu a Gweadu ar y ffilmiau a fu’n llwyddiannus iawn yn ddiweddar Guardians of the Galaxy, Fantastic Beasts and Where To Find Them, a The Jungle Book.  Mae Becky Graham – Goruchwyliwr Dilyniant CG o Double Negative – yn un arall o gyn-fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ac yn un o frodorion Abertawe a ddaeth yn ôl i arddangos y gwaith anhygoel y mae hi’n ei wneud.

sand montage

Roedd y gynhadledd yn agored i ystod eang o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa ym maes animeiddio, dylunio gemau cyfrifiadurol, neu dechnoleg cerddoriaeth. Cafodd y myfyrwyr gyngor gyrfaoedd gwerthfawr gan rai o gewri’r diwydiant megis EA Games, Blizzard MPC, the Mill, a Framestore yn ogystal ag entrepreneuriaid lleol sy’n gweithio yn y diwydiant. Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i gael beirniadaeth ar eu gwaith gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Charlotte Preston – sydd bellach ar ail flwyddyn ei gradd MA Animeiddio Cyfrifiadurol 3D – oedd un o’r myfyrwyr a gafodd adborth ar ei phortffolio. Meddai: “Fy narlithwyr i a’m hanogodd i gyflwyno rhywbeth ac roeddwn i’n bryderus dros ben.  Cafodd fy ngwaith ei anfon i Galiffornia ac wedyn ces i adborth yn sesiwn olaf y gynhadledd gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant. Roedd yn gyfle mor arbennig."

Meddai animeiddiwr arall ar ai ail flwyddyn, Matt Kinahan: “Roedd hwn yn ddigwyddiad anhygoel, yn enwedig i bobl debyg i mi sydd heb gael cyfle i siarad â phobl sydd yn y diwydiant. Mae’n rhywbeth sy’n gallu codi braw ond mae SAND wedi rhoi rhagor o hyder i mi. Mae’n gymhelliant mawr gwybod pa safon y mae angen i mi ei chyflawni er mwyn cyrraedd ble mae angen i mi fod. Byddai wedi bod yn amhosibl iddyn nhw ddod o hyd i well grŵp o bobl i ddod i siarad â ni. Roedd rhywbeth gan bob proffesiwn. Cawsom ni wledd!”

Parhaodd ei gyd-fyfyriwr Joseph Long: “Sonion nhw am sut i sicrhau bod pobl broffesiynol yn y diwydiant yn gweld eich gwaith chi. Es i gael gair gyda nhw ac roedden nhw’n gyfeillgar dros ben. Siaradais i â Ryan [Morgan] a raddiodd o fan hyn ac a roddodd dipyn i mi gnoi cil arno o ran y cyfeiriad yr hoffwn i ei ddilyn. Mae cymaint i’w ddysgu ond dysgodd SAND fi i beidio â chynhyrfu, gweithio’n galed, a chanolbwyntio ar fy amcanion.”

sand montage

Meddai’r Pennaeth Ffilm a’r Cyfryngau Digidol, Dr Paul Hazel: “Bu SAND 2017 yn ddigwyddiad arbennig i bawb dan sylw. Roedd ein myfyrwyr ein hunain a’r rhai a wahoddwyd o golegau lleol ar gyfer Diwrnod Gyrfaoedd wrth eu bodd pan welon nhw fod gyda ni grŵp o gyflwynwyr mor ddisglair.

Mae’r ffaith fod gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant wedi dod i Goleg Celf Abertawe a hynny o fannau mor bell i ffwrdd â Chaliffornia a Montreal yn dangos y parch at y digwyddiad sy’n parhau yn y diwydiant. Mae’r ffaith mai ein cyn-fyfyrwyr ni yw cynifer o’r siaradwyr o dai cynhyrchu mawr Llundain yn ysbrydoliaeth i’n myfyrwyr ni ar hyn o bryd ac yn brawf clir ac ansawdd a pherthnasedd yr hyn sy’n cael ei addysgu yn yr Ysgol.

Y peth mwyaf a ddysgais i o’r achlysur yn bersonol oedd y profiad o gyfarfod â rhai pobl ddiddorol a hynaws dros ben, a phob un ar dân dros yr hyn maen nhw’n ei wneud. Am chwa o awyr iach!”

Ymhlith y cyrsiau a gynigir gan Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol yn Abertawe ceir BA/MArts Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, MA 3D Animeiddio Cyfrifiadurol, BA/MArts Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol, BA/MArts Ffim Ddigidol a Chynhyrchu Teledu, a’r BA/MMus Technoleg Cerddoriaeth.

sand montage

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk