Myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant yn codi arian ar gyfer Ysgol Crug Glas


07.03.2017

Mae myfyrwyr o Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Saint wedi codi £389.00 ar gyfer Ysgol Crug Glas, ysgol leol sy’n darparu addysg i ddisgyblion gydag anawsterau dysgu dwys a chymhleth. Cyflwynwyd y siec yr wythnos ddiwethaf mewn seremoni lle’r oedd disgyblion o Ysgol Crug Glas a myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant yn bresennol.

students with pupils

Meddai Dr Caroline Jawad o Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Rydyn ni’n awyddus i gael effaith ar ein cymuned ni.  Trwy nifer o ddigwyddiadau rwy’n teimlo bod ein myfyrwyr ni yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd yn ein cymuned ni.”

Codwyd yr arian mewn cinio arbennig a gynhaliwyd dros gyfnod y Nadolig ac a drefnwyd gan Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Roedd hwn yn un o nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan yr ysgol i godi arian ar gyfer elusennau lleol, lle mae’r staff yn cyflawni dyletswyddau er mwyn gweini cinio i fyfyrwyr yn ein ffreutur. Roedd y myfyrwyr yn awyddus i’r arian a godwyd fynd i blant, ac roedd hynny’n briodol iawn adeg y Nadolig.  Awgrymodd Sam Isherwood sy’n fyfyriwr busnes ar flwyddyn olaf ei astudiaethau israddedig, yr ysgol leol, sef Ysgol Crug Glas i blant rhwng 3 a 19 blwydd oed sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, neu ddifrifol a chymhleth.Mae’r ysgol yn rhan o'r grŵp Ysgolion Arbennig Arloesol sy’n ystyried y cwricwlwm newydd, Dyfodol Llwyddiannus, a gyflwynwyd gan Adroddiad Donaldson.Mae gan nifer o bobl anawsterau cyfathrebu, ymddygiadol a / neu synhwyraidd cysylltiedig, ac mae gan nifer ohonyn nhw ofynion gofal iechyd penodol iawn.  

Dr Maggie Inman yw Pennaeth Ysgol Fusnes Abertawe. Meddai:  “Rwy’n falch dros ben o’r holl fyfyrwyr sydd wedi gweithio mor galed yn ein gweithgareddau codi arian.  Maen nhw’n glod i Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant a hoffwn i ddiolch iddyn nhw’n gyhoeddus am eu holl ymdrechion.”

students with cheque

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk