Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi trefnu Cynhadledd Twristiaeth


15.03.2017

Cynhelir Cynhadledd Twristiaeth sy’n edrych tua’r dyfodol ac sydd wedi’i threfnu gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr a’r diwydiant yn Ysgol Busnes Abertawe ddydd Llun 20 Mawrth am 10am.

Dan arweiniad myfyrwyr Meistr o’r Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd y digwyddiad yn croesawu siaradwyr gwadd o'r diwydiant yn cynnwys cynrychiolwyr ABTA, yn ogystal â graddedigion y Brifysgol.

Gan ddenu colegau a chynrychiolwyr y diwydiant o bob rhan o Abertawe a de Cymru, bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ymchwil dan arweiniad myfyrwyr ac yn rhoi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes Twristiaeth a Digwyddiadau ystyried datblygiadau newydd mewn rhith-wirionedd, y diwydiant mordeithiau, profiadau digwyddiadau a phwysigrwydd interniaethau myfyrwyr.

Meddai Jacqui Jones o’r Drindod Dewi Sant, Cyfarwyddwr Rhaglen ac uwch ddarlithydd: “Mae ein myfyrwyr MTour Twristiaeth a Digwyddiadau wedi gweithio’n galed iawn i gynllunio a threfnu cynhadledd gyntaf ‘Y Byd yw Ein Darlithfa’ sy’n cael ei chefnogi gan ABTA ac Activity Wales. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan ôl-raddedigion a chyn-fyfyrwyr ynghylch Rhith-wirionedd, Profiad Digwyddiadau, y Diwydiant Mordeithiau, Interniaethau Rhyngwladol a Rheoli Grand Prix Abu Dhabi. Mae’n gyfle cyffrous iddyn nhw rannu eu profiadau yn y diwydiant gyda myfyrwyr y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk