Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn creu cynnwys digidol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.


14.09.2017

Mae grŵp o fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin wedi bod yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro ar ei chanolfan ymwelwyr newydd, a leolir yn Freshwater West.

National Trust 1

Fel rhan o’u cwrs BA mewn Ffilm a Chyfryngau Digidol, rhoddir i bob myfyriwr y cyfle i weithio gyda chleientiaid allanol ar brosiect byw, ac eleni, dewiswyd Rhys Rassmussen, Gethin Hagie a Daniel Griffiths i weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar yr aseiniad penodol hwn.

Cafodd y grŵp y dasg o ddatblygu deunydd hyrwyddo amlgyfrwng oedd yn dangos prydferthwch yr arfordir oddi ar Freshwater West, yn ogystal â chyflwyno canolfan gweithgarwch a  phreswyl newydd Fferm Gupton.

Datblygwyd Fferm Gupton gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol dechrau’r haf, ac mae’n cynnwys cyfleusterau campio, llety ffermdy a chyfleusterau cymunedol ar y safle. Mae’r fferm hon, sydd yn enghraifft o fferm draddodiadol Sir Benfro, wedi’i hailddyfeisio, ac erbyn hyn mae’n fynedfa i’r traeth, ac yn lle i ddysgu mwy am hanes yr ardal a gweld sut y mae amaethyddiaeth yn darparu ar gyfer natur.   

“Fel rhan o’u rhaglen radd, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio ar brosiect byw gyda chleientiaid a ddaw o ystod o ddiwydiannau. Er bod gan bob cleient anghenion gwahanol iawn, mae ganddynt un gofyniad yn gyffredin – mae pob un ohonynt am gael ei syniadau wedi’u cyfathrebu gan ddefnyddio’r cyfryngau mwyaf effeithiol posib” meddai Dr Brett Aggersberg, darlithydd Ffilm a Chyfryngau Digidol yn Y Drindod Dewi Sant.

Treuliodd Rhys, Daniel a Gethin ychydig fisoedd yn gweithio gyda’r cleientiaid, Mike May a Kate Rees o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i helpu datblygu ymagwedd gyfoes at ennyn diddordeb a dychymyg cynulleidfa newydd a chynyddol.

Gan ddefnyddio camerâu Panasonic a Sony i ffilmio’r arfordir; Fferm Gupton  a ffurfafen y nos, a thrwy ddefnyddio ffotograffiaeth oediog, mae’r tim wedi cynhyrchu cyfres o ffilmiau proffesiynol a deunydd ffotograffig sy’n darparu golygfa hollol unigryw o’r rhan arbennig hon o orllewin Cymru.

Fe wnaeth Gethin Hagie, un o’r myfyrwyr a weithiodd ar y prosiect, fwynhau’r profiad yn fawr iawn gan ddysgu llawer am fywyd byd gwaith go iawn.

Meddai Gethin “Roedd yn ddiddorol dros ben cael gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y prosiect hwn”.

“Fe wnaethon ni greu amrywiaeth o gynnwys cyfryngau cymdeithasol i’r Ymddiriedolaeth ynghyd â dau fideo hyrwyddo; tynnu lluniau’r dirwedd; defnyddio ffotograffiaeth oediog a thynnu lluniau’r sêr.  

Ychwanegodd Gethin: “Mae hefyd wedi bod yn brofiad buddiol iawn – gan ddysgu sut i weithio fel rhan o dîm; cyfleu ein syniadau i gleientiaid a chymhwyso’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu yn y Brifysgol mewn sefyllfa waith go iawn”.   

Fe wnaeth y myfyriwr Rhys Rasmussen hefyd fwynhau bod yn rhan o’r prosiect, ac mae wrth ei fodd yn cael gweld y cynnwys y gwnaethon nhw greu yn cael ei rannu ar-lein.

"Roedd gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfle ffantastig. Fe wnaeth ein galluogi ni i ddefnyddio’n sgiliau ymarferol mewn amgylchedd broffesiynol. Aeth y cyfnod ffilmio yn dda iawn ac roedd yn wych cael rhannu’n gwaith gorffenedig gyda phawb.”    

Meddai Mike May, Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Stackpole: “Fe wnaethon ni wir fwynhau gweithio gyda thîm Ffilm a Chyfryngau Digidol Y Drindod Dewi Sant am yr ail flwyddyn yn olynnol. Mae’r  cynnyrch, sydd wedi’i greu gan ddefnyddio’r technegau digidol diweddaraf, yn broffesiynol iawn. Rhodd y tȋm o fyfyrwyr lawer o’u hegni a’u sgiliau i’r prosiect hwn, ac rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniadau.” 

Os ydych am weld gwaith y myfyrwyr a dysgu mwy am y cyfleusterau newydd a gynigir ar safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn  Freshwater West, ewch i  www.nationaltrust.org.uk/freshwater-west-and-gupton-farm

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd prosiectau byw gydag Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol, cysylltwch â Dr Brett Aggersberg os gwelwch yn dda, b.aggersberg@uwtsd.ac.uk

National Trust 2

Gwybodaeth Bellach

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476