Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn perfformio Gwaun Cwm Garw


06.03.2017

Mae myfyrwyr cwrs Perfformio cyfrwng Cymraeg Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin yn paratoi i lwyfannu Gwaun Cwm Garw, addasiad Cymraeg o ddrama bwerus The Laramie Project yn Theatr Halliwell ar gampws y Brifysgol o nos Iau, Mawrth 9fed tan nos Sadwrn, Mawrth 11eg.

Dyma stori wir am ddyn ifanc a gafodd ei lofruddio yn yr Unol Daleithiau ‘nôl ym 1998. Myfyriwr hoyw ym Mhrifysgol Wyoming oedd Matthew Shepard ac fe’i lofruddiwyd yn Laramie, Wyoming.  Cafodd y llofruddiaeth ei ddyfarnu’n drosedd casineb ac o ganlyniad, denwyd sylw at ddiffyg deddfau troseddau casineb mewn nifer o daleithiau'r Unol Daleithiau.

Ar ôl clywed am y digwyddiadau yma, aeth Moisés Kaufman ac eraill o Brosiect Theatr Tectonic i Laramie er mwyn ymchwilio effaith y llofruddiaeth a’r sylw a dderbyniodd y gymuned fechan hon yn y wasg. Ffrwyth eu llafur oedd The Laramie Project ac mae’n ddrama sydd wedi’i pherfformio’n fyd-eang fyth wedi hynny.

Addaswyd The Laramie Project i’r Gymraeg gan Sharon Morgan yn 2007, a newidiwyd lleoliad y ddrama i gefn gwlad Cymru yn dwyn y teitl Gwaun Cwm Garw.

Mae myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant bellach wedi mynd ati i weithio gyda’r cyfarwyddwr a’r dramodydd profiadol Carri Munn er mwyn cyflwyno’u cynhyrchiad arbennig nhw o Gwaun Cwm Garw a fydd yn cael ei lwyfannu yng Nghaerfyrddin y mis hwn.

Meddai Carrie Munn: “Fe welais y Laramie Project yn y theatr dros ddeng mlynedd yn ôl. Ar ôl y perfformiad, eisteddais yn yr awditoriwm am ryw awr, yn ceisio prosesu beth ro’n i wedi’i weld. Meddyliais i am y stori am flynyddoedd. Pan glywais ei bod hi wedi cael ei chyfieithu i’r Gymraeg, teimlais i ei bod hi’n amser dweud stori Mathew unwaith eto ond y tro hwn, yng Nghaerfyrddin.”

Meddai Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n wych medru croesawu Cari Munn i’r Brifysgol i gydweithio gyda’r myfyrwyr ar y prosiect cyffrous hwn. Dyma enghraifft o brofiad gwerthfawr arall i’n myfyrwyr weithio gyda phobl broffesiynol o’r diwydiant fel rhan o’u prif fodiwl theatr ar y cwrs Perfformio ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant.

“Mae ennill profiadau o gydweithio gyda’r diwydiant yn ganolog i’r cwrs hwn a dyna un o’r prif resymau dros gyflogadwyedd ein graddedigion ar ôl iddyn nhw adael y Brifysgol.”

Cynhelir perfformiadau Gwaun Cwm Garw yn Theatr yr Halliwell, Caerfyrddin am 7.30 nos Iau, Mawrth 9fed, nos Wener, Mawrth 10fed a nos Sadwrn, Mawrth 11eg.

Pris y tocynnau yw £5 neu £3 ar gyfer consesiynau. Gellid archebu tocynnau drwy ffonio 01267 676669 neu drwy e-bostio jonathan.harries@pcydds.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476