Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Ysgol Haf y Gymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Tsieineaidd yn Llambed.


07.09.2017

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu ysgol haf y Gymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Tsieineaidd yn Llambed ym mis Medi. ‘Hidden in Plain Sight: Materiality, Meaning and Accessibility of Chinese objects in local collections,’ yw enw'r ysgol haf ac fe fydd yn croesawu cyfres o ddarlithwyr gwadd a fydd yn cyflwyno eu gwaith ymchwil ac yn cynnal gweithdai. Mae’n dechrau ar 4ydd Medi ac fe fydd yn rhedeg drwy’r wythnos.

Associate Professor Thomas Jansen teaching

Nod y darlithoedd a’r gweithdai yw cyflwyno myfyrwyr ymchwil rhyngwladol i’r materion damcaniaethol ac ymarferol sy’n gysylltiedig ag ymchwilio, curadu ac arddangos gwrthrychau Tsieineaidd o amgueddfeydd (bach) neu gasgliadau preifat yn y DU.

Mae siaradwyr allanol gan gynnwys:

· Dr Louise Tythacott, Uwch Ddarlithydd Pratapaditya Pal mewn Curadu a Gwyddor Amgueddfeydd ar gyfer Celf Asiaidd (SOAS)

· Yr Athro Anne Gerritsen (Prifysgol Leiden), Athro Dynameg Ryngddiwylliannol Asia-Ewrop

· Dr Stacey Pierson (SOAS), Uwch Ddarlithydd mewn Cerameg Tsieineaidd

· Helen Wang, Curadur Darnau Arian Dwyrain Asia ac Arian Papur Dwyrain Asia, yr Amgueddfa Brydeinig

· Marie Woods, Addysgwr Treftadaeth ac Ymgynghorydd gyda Heritage Adventures Ltd, Scarborough

Trefnwyd yr ysgol haf gan yr Athro Cysylltiol Thomas Jansen, sy’n Gyfarwyddwr Athrofa Confucius yn y Brifysgol ac yn ddarlithydd Astudiaethau Tsieineaidd. Meddai: “Rydym yn ffodus iawn ein bod wedi gallu gwahodd - gyda chymorth cyllid hael Athrofa Confucius a’r Gymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Tsieineaidd - nifer o arbenigwyr o fri rhyngwladol a fydd yn traddodi darlithiau a gweithdai ymarferol i grŵp o fyfyrwyr rhyngwladol. Mae’r digwyddiad yn atgyfnerthu safle blaenllaw Llambed fel canolfan ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes Astudiaethau Treftadaeth.”

Rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw Athrofa Confucius ac mae’n cynnig cyrsiau a gweithdai iaith a diwylliant Tsieineaidd mewn ysgolion, prifysgolion ac yn y gymuned yng Nghymru. Mae’n cynnig nifer o gyrsiau iaith Tsieinëeg at ddibenion gwahanol, o deithio a hamdden i gyrsiau mwy dwys (llwybr cyflym). Roedd hefyd yn gysylltiedig ag agor yr Ysgol Tsieineaidd newydd ar gampws Townhill y Drindod Dewi Sant ym mis Medi 2016, sy’n darparu gwersi iaith Mandarin a gweithgareddau diwylliannol Tsieineaidd ar gyfer plant o’r gymuned Tsieineaidd yn Abertawe.

Bowl

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig ystod o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig mewn Astudiaethau Tsieineaidd, Gwareiddiad Tsieina ac Astudiaethau Clasurol Conffiwsaidd. Meddai’r Athro Cysylltiol Thomas Jansen: “Mae Cymru yn gartref i amrywiaeth arbennig o wrthrychau celf ac arteffactau Tsieineaidd mewn amgueddfeydd a chasgliadau eraill, er enghraifft Cadair Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 1933 a wnaed yn Shanghai. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r trysor diwylliannol hwn ac i wella dealltwriaeth o ran bwysig o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru, nod y gweithdy hwn yw cyflwyno cyfranogwyr i’r materion damcaniaethol ac ymarferol sy’n gysylltiedig ag ymchwilio, curadu ac arddangos gwrthrychau Tsieineaidd ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol.”

Mae’r ysgol haf wedi’i chynnal yn flaenorol ym Moscow, Fenis a St. Petersburg a disgwylir ymchwilwyr a myfyrwyr o brifysgolion o bob cwr o Ewrop, gan gynnwys Prifysgol Amsterdam, Prifysgol Goethe Frankfurt a Phrifysgol Ljubljana.

Pipe

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk