Urddo academydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Gymrawd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol


10.03.2017

Urddwyd un o academyddion mwyaf blaenllaw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gymrawd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn seremoni arbennig yn Abertawe yr wythnos hon. 

Sian Wyn Siencyn

Yn ystod Cynulliad blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol derbyniodd Dr Siân Wyn Siencyn yr anrhydedd am ei chyfraniad nodedig tuag at addysg uwch Cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyffredinol.

Mae Dr Siân Wyn Siencyn yn arloeswraig ym maes Plentyndod Cynnar fel disgyblaeth academaidd. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Cymru Aberystwyth a threuliodd dros bum mlynedd ar hugain yn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd fel athrawes, ymgynghorydd, datblygydd polisi ac ymchwilydd. Ymunodd â staff Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Drindod Caerfyrddin a bu’n flaengar wrth sefydlu Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn y sefydliad yn 2000 gan ddatblygu’r adran fel un arweiniol yn y maes dros y pymtheg mlynedd y bu’n bennaeth arni. Gwasanaethodd fel aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac arweiniodd nifer o brosiectau a noddwyd gan y Coleg.  

Meddai Cyn Gadeirydd Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Drindod Dewi Sant, Dr Siân Wyn Siencyn:  

“Dw i’n hynod ddiolchgar am yr anrhydedd arbennig hon.  Mae gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn  arloesol gyda datblygu pob math o gyrsiau academaidd yn y Gymraeg dros y blynyddoedd. Mae'n braf iawn gweld cydnabod gwaith Ysgol Blynyddoedd Cynnar a maes astudiaeth plentyndod cynnar yn y Drindod Dewi Sant.  Wedi'r cyfan, mae cyfraniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant at addysg uwch cyfrwng Cymraeg wedi bod yn arbennig iawn dros blynyddoedd maith.”   

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Fel rhywun a gafodd y fraint o weithio gyda Siân am bymtheg mlynedd a rhagor, gallaf dystio i’w hangerdd, i’w diwydrwydd, i’w gallu i ysbrydoli, i graffter a miniogrwydd ei meddwl ac i’w ffyddlondeb. Bu’n arloesol ac yn flaengar yn ei maes, yn barod i wthio ffiniau lle bo angen, yn barod i herio penderfyniadau pan dybiai fod anghyfiawnder.”

Ychwanegodd Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Pleser o’r mwyaf oedd anrhydeddu Dr Siân Wyn Siencyn yn gymrawd newydd i’r Coleg – mae ei chyfraniad at y maes addysg yng Nghymru yn sylweddol ac mae’i chefnogaeth brwd i waith y Coleg wedi bod yn amlwg ers y dechrau’n deg.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk