Uwch-ddarlithydd y Drindod Dewi Sant yn ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio


05.08.2017

Un o Uwch-ddarlithwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Julia t4 2

Mae Julia Grififths Jones yn Uwch-ddarlithydd yng Ngholeg Celf y brifysgol yn Abertawe.  Dros y blynyddoedd mae nifer o staff yr adran wedi profi llwyddiant yn y gystadleuaeth hon gyda Peter Finnemore yn sicrhau’r wobr yn 2005, Tim Davies yn 2003 a Sue Williams yn 200.  Ar gyfer y gystadleuaeth eleni fe wnaeth Julia Grifiths Jones greu ystafell wifren yn cynnwys dresel Cymreig, gwely o Slofacia, ynghyd â dillad a bord a chadeiriau. 

Eleni gwahoddwyd yr artist Carwyn Evans a’r curaduron Ceri Jones a Jessica Hemmings i ddethol yr Arddangosfa Agored a dyfarnu’r gwobrau. Roeddynt yn unfryd y dylid dyfarnu’r anrhydedd ynghyd â’r wobr ariannol lawn o £5,000 i Julia Griffiths Jones, Llan-y-bri, Sir Gaerfyrddin. Mae ei ail-gread o du mewn bwthyn traddodiadol ‘Ystafell o fewn Ystafell wedi’i wneud yn gyfan gwbl allan o wifr dur meddal.

“Dyna oedd ystafell nad oedd modd mynd i mewn iddi, lle'r oedd y gwyliwr ond yn gallu dychmygu gweithgareddau diwyd bywyd beunyddiol yn digwydd.” meddai Julia Griffiths Jones. “Gan fy mod i wedi bod yn tynnu lluniau a dogfennu golygfeydd tebyg yn nwyrain Ewrop, roeddwn i eisiau dod â delweddau ynghlwm â’r ddau ddiwylliant at ei gilydd drwy ddefnyddio lluniadu mewn dur i glymu’r cyfan ynghyd.”

 

Julia GJ t4

Meddai Jessica Hemmings ynglŷn â’r gwaith buddugol: ‘Mae Julia Griffiths Jones wedi dod o hyd i ffordd o greu lluniadau yn yr aer … Mae ei ffordd o weld yn rhannol gyfarwydd - rydym yn adnabod siapiau gwrthrychau cartref a manylion addurniadol - ond cânt eu gweddnewid yn farciau strwythurol a thaflant gysgodion. Y teimlad a gawn gan y gwaith terfynol yw bod rhywfaint o hud a lledrith yn digwydd.’

Addysgwyd Julia Griffiths Jones yng ngholeg celf Caerwynt a’r Coleg Celf Brenhinol a phan oedd hi’n fyfyrwraig enillodd grant i deithio i Slofacia i astudio celfyddyd a diwylliant gwerin. Blynyddoedd yn ddiweddarach ffurfiodd y syniad ar gyfer y gwaith gosod buddugol pan ddaeth hi ar draws ail-luniad cegin fferm Gymreig yn ei amgueddfa leol yn Abergwili.

Yn ôl Carwyn Evans: ‘Mae gwaith Julia mor gain fel nad yw bron yno… wedi’u llywio gan luniadau, yn ymwneud yn uniongyrchol â gwrthrychau, siapiau a ffurfiau y gallwn eu hadnabod. Rydym drwy ddychymyg yn teimlo teneurwydd y gwaith rhwng bys a bawd: rydych am eu cyffwrdd, eu harchwilio a’u meddiannu.

Ac meddai’r trydydd detholwr, Ceri Jones:

‘Mae ffurfiau trawiadol ac atgofus Julia yn taro deuddeg ar sawl lefel. Mae’r ffaith mae tableau domestig yw hwn yn gwneud y syniad o absenoldeb yn fwy ingol. Pwy fydd yn tendio’r tegell neu’n gwisgo’r sanau? Mae’r manylion yn awgrymog a’r cysgodion yn ddihangol.’

Mae gwaith gwifren Julia Griffiths Jones i’w weld mewn gofod wedi’i gynllunio’n arbennig yn Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.  Mae mynediad i Y Lle Celf yn rhad ac am ddim gyda thocyn Maes i’r Eisteddfod.  Trefnir Y Lle Celf gan yr Eisteddfod Genedlaethol gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Nodyn i'r Golygydd

Mae Julia Griffiths Jones ar gael ar gyfer cyfweliad.  Gellir cysylltu â hi ar y rhifau isod:

01267 241339

07792 418059