Datganiadau I'r Wasg 2017

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cyngerdd yn Neuadd y BBC yn Abertawe

20.06.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyhoeddi ei bod yn cynnal cyngerdd yn Neuadd y BBC yn Abertawe. Mae’r cyngerdd yn rhan o gyfres NAWR, sydd wedi bod yn cynnal digwyddiadau ar draws y ddinas yn ddiweddar, ac yn cyflwyno nifer o gerddorion arbrofol  newydd. Cynhelir y digwyddiadar Ddydd Sul 18 Mehefin ar 7.30yp ac mae croeso cynnes i bawb.

Dyma’r ail gyngerdd yn unig i gael ei gynnal yn Neuadd y BBC wedi iddi gael ei hagor yn ddiweddar ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus yn cynnwys cyngherddau, gigs a datganiadau cerddorol. Mae’n rhan o Ysgol Celf a Dylunio, Coleg Celf Abertawe, ac yn gartref i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar un o’r cyrsiau technoleg cerddoriaeth yn ogystal â gweithredu fel stiwdio darlledu fyw. Gall myfyrwyr ar y cwrs ddilyn nifer o lwybrau yn cynnwys perfformio a chynhyrchu. Adeiladwyd ym 1951 ac mae’n cynnwys tair stiwdiogerddoriaeth wedi’u codi’n bwrpasol, yn cynnwys Neuadd y BBC sydd fwyaf enwog fel y stiwdio lle gwnaeth Richard Burton ei recordiad enwog o ‘Under Milk Wood.’

Bydd y cyngerdd diweddaraf hwn yn cynnwys artistiaid ifanc a chyffrous newydd megis Olivia Louvel, The British Space Group, Bill Thompson a Deaf Pictures.

Gwybodaeth Bellach

Cate Hopkins

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau
E-bost: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk 
Ffôn: 07872 423 788