Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Ffair Ymgysylltu ag Ôl-raddedigion


08.03.2017

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi mynd i Ffair Ymgysylltu ag Ôl-raddedigion yng Nghanolfan Cadogan ar gampws Mount Pleasant y Brifysgol. Trefnwyd y ffair gan y tîm ymchwil ôl-raddedig o Wasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch (RIES) y Brifysgol ac roedd ymchwilwyr ôl-raddedig o Abertawe, Caerfyrddin a Llambed yn bresennol ynddi.

Meddai Dr Catriona Ryan, a helpodd i drefnu’r diwrnod ynghyd â’i chydweithiwr, Nicola Powell: “Y nod heddiw yw annog myfyrwyr i rwydweithio, i gydweithredu ar eu gwaith ymchwil ac i deimlo eu bod yn rhan o gymuned.”

Rhoddwyd yr anerchiad agoriadol gan y Pro Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Masnacholi yn Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Mike Phillips.Croesawodd y myfyrwyr i’r ffair a’u hannog nhw i fanteisio ar y cyfle i feddwl am oblygiadau ymarferol eu hymchwil a sut i gynyddu’r cyfleusterau sydd ar gael er mwyn cynyddu’r effaith.

Gydol y dydd, cyflwynodd nifer o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o’r Drindod Dewi Sant eu gwaith ymchwil i’r grŵp. Cyflwynodd Simon Kilshaw, sy’n fyfyriwr PhD, ac yn Ddarlithydd ar gyrsiau Technoleg Cerddoriaeth Ysgol y Cyfryngau Digidol ac sy’n eiddo o Gerddorfa Gliniaduron Abertawe, fodel gwybyddol ar gyfer cyfansoddi a pherfformiad cyfrifiadurol. Yn y prynhawn hefyd cyflwynodd Archie Watts ei waith ar rwydweithiau synwyryddion diwifr ar gyfer monitro erydiad arfordirol a gwaith Adolfo Martins ar sgemateg ymchwilio.  

Roedd y diwrnod yn cynnwys Cystadleuaeth Traethawd Ymchwil Tair-Munud (3MT®). Roedd y gystadleuaeth yn rhan o fenter genedlaethol sy’n gwahodd myfyrwyr i grynhoi eu gwaith ymchwil o fewn tair munud. Cyflwynwyd ystod eang o bynciau, gan gynnwys datblygu ymyriadau newydd ar gyfer apnoea cwsg, defnyddio gwarth ac anrhydedd yn ddyfais ar gyfer testunau Groeg clasurol a phrofiadau cymunedau Ffilipino o integreiddio yn Sir Gaerfyrddin.

Yn y ffair hefyd lansiwyd y Gystadleuaeth Poster Celf ac Ymchwil. Mae’r fenter o dan Y Drindod Dewi Sant wedi gwahodd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i greu poster sy’n gysylltiedig â’u pwnc ymchwil. Cyhoeddir y canlyniadau yn yr Ŵyl Ymchwil Ôl-raddedig ym mis Gorffennaf a gwahoddir yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gymryd rhan.

Hon yw’r 2il Ffair Ymgysylltu ag Ôl-raddedigion a drefnwyd gan y Brifysgol, yn dilyn llwyddiant digwyddiad llynedd. Mae’n rhan o gyfres o ddigwyddiadau y mae’r tîm ôl-raddedig yn y Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch yn eu trefnu gydol y flwyddyn.

Organisers

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk