Datganiadau I'r Wasg 2017

Y Drindod Dewi Sant yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Ganoloesol

28.03.2017

Ddydd Sadwrn diwethaf (25 Mawrth), fe wnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddathlu'r Flwyddyn Newydd Canoloesol drwy gynnal ei Diwrnod Canoloesol teuluol cyntaf yn Llambed.
 
   

Mynychodd dros 200 o bobl y digwyddiad llwyddiannus hwn a oedd yn cynnwys brwydrau wedi'u hail-greu; offeren canoloesol; perfformiadau o gerddoriaeth ganoloesol a darlleniadau o farddoniaeth ganoloesol.
 
Cafodd ymwelwyr y cyfle i roi cynnig ar amryw o grefftau a gemau canoloesol yn ogystal â phrofi cynhyrchiad theatr stryd arbennig o Robin Hood.
 
Yn ystod y dydd, cafodd bobl gyfle i glywed mwy am ystod o brosiectau ymchwil canoloesol y Brifysgol gan gynnwys Prosiect Ystrad Fflur; Cymru Fynachaidd; y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd; y Comisiwn Brenhinol; Tystion Dinas Abertawe a Llong Casnewydd.
 
Roedd hefyd yn achlysur er mwyn i'r Brifysgol ddathlu ei henw da ar gyfer darparu rhaglenni Astudiaethau Canoloesol ac i gydnabod ei rôl bwysig ym myd addysgu hanes canoloesol.
 
   
 
Am wybodaeth bellach ynglyn ag unrhyw rai o'r rhaglenni Astudiaethau Canoloesol a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â'r Athro Janet Burton drwy e-bostio j.burton@uwtsd.ac.uk