Y Drindod Dewi Sant yn dringo Tablau Cynghrair Prifysgolion y Deyrnas Gyfunol


02.05.2017

Unwaith eto mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dringo’r tablau cynghrair prifysgolion yn sgil cyhoeddi The Complete University Guide 2018. 

CUG 2018 Social Work Emblem Welsh

A hithau wedi codi 4 safle ers y llynedd, sgoriodd Y Drindod Dewi Sant yn arbennig o dda yn y categori ‘Boddhad Myfyrwyr’ sy’n cadarnhau’r Whatuni Student Choice Awards 2017 a gyhoeddwyd y mis diwethaf, gan ddangos bod y Brifysgol wedi dringo 80 safle i safle 43 yn gyffredinol ar draws y Deyrnas Gyfunol.

Mae’r Guide heddiw yn gosod Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Anthropoleg yn ogystal ag am Hanes Celf, Pensaernïaeth a Dylunio.   Roedd y Brifysgol yn yr 2il safle yn y Deyrnas Gyfunol am ‘Foddhad Myfyrwyr' mewn Gwaith Cymdeithasol ac yn 3ydd yn y DG am ‘Foddhad Myfyrwyr’ mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau.   Mae uchafbwyntiau eraill yn y categori 'Boddhad Myfyrwyr' yn cynnwys bod yn y 5ed safle yn y Deyrnas Gyfunol am Hanes Celf, Pensaernïaeth a Dylunio; yn y 7fed safle yn y DG am Letygarwch, Hamdden, Adloniant a Thwristiaeth; 9fed yn y DG am Ysgrifennu Creadigol; 10fed yn y DG am Wyddor Chwaraeon  a 13eg yn y DG am Fusnes ac Astudiaethau Rheoli.

Mae’r Complete University Guide yn cynnwys 129 o sefydliadau o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol ac mae wedi’i seilio ar ddeg mesur yn cynnwys Boddhad Myfyrwyr; Cymhareb Myfyrwyr a Staff; Rhagolygon Graddedigion a Chwblhau; a Gwario ar Gyfleusterau Myfyrwyr.

CUG 2018 Communication & Media Studies Emblem Welsh

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi croesawu’r newyddion ein bod wedi codi 4 safle yn The Complete University Guide ac mae’r naid hon yn ein safle yn adeiladu ar gynnydd pellach o 2016-2017.  

Unwaith eto mae canlyniadau’r arolwg hwn yn galonogol iawn o ran “boddhad myfyrwyr”.  Mae canlyniad y tabl cynghrair diweddaraf hwn yn cadarnhau canlyniadau’r Whatuni Student Choice Awards 2017 diweddar lle neidiodd y brifysgol 80 safle i fod yn safle 43 yn gyffredinol ar draws y DU.   Yn gynharach yn y flwyddyn dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) yntau gynnydd o 5% yn y lefel o foddhad myfyrwyr o’r flwyddyn flaenorol yma yn Y Drindod Dewi Sant, gydag arolwg y Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol Byd-eang yn gosod Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn gyffredinol mewn chwe chategori'n cynnwys “Darlithoedd o ansawdd”, “Maint dosbarthiadau” a “Thiwtoriaid Personol”.    

Mewn arolwg o holl Brifysgolion pennaf y Deyrnas Gyfunol mae’n hyfryd ein gweld yn gwneud mor dda yn y categori “boddhad myfyrwyr”.  Mae ansawdd profiadau myfyrwyr yn ganolog i’n cenhadaeth ac rydym ni’n parhau i gyflwyno mentrau newydd er mwyn helpu i gyfoethogi amrywiaeth y cyfleusterau a’r gwasanaethau a gynigir i’n myfyrwyr ni.   Mae cael sgôr uchel yn y categori hwn yn bwysig i’r brifysgol oherwydd dyma yw’r meysydd allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i bawb sy’n astudio gyda ni.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk