Y Drindod Dewi Sant yn yr 20 uchaf yn y DU am ‘Ansawdd y Dysgu’ wrth i’r brifysgol barhau i ddringo’r Tablau Cynghrair Cenedlaethol


25.09.2017

Wrth i fyfyrwyr baratoi ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd, mae llwyddiant a chynnydd parhaus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cael ei adlewyrchu unwaith eto yn y Tabl Cynghrair Prifysgolion diweddaraf a gyhoeddwyd dros y penwythnos gan The Times and The Sunday Times Good University Guide 2018.

 

Graddio Cfyrddin 1

Mae'r Tabl Cynghrair diweddaraf hwn yn dangos bod y brifysgol wedi’i gosod yn y 16eg safle ar draws y DU a 3ydd yng Nghymru ar gyfer ‘Ansawdd y Dysgu’. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi perfformoio’n dda ar gyfer ‘Ansawdd y Dysgu’ a ‘Boddhad Myfyrwyr’ mewn nifer o bynciau acadeamidd penodol. Mae Prif ganfyddiadau The Times and The Sunday Times Good University Guide 2018 yn cynnwys:

  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Ansawdd y Dysgu mewn ‘Astudiaethau Busnes’
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Ansawdd y Dysgu yn y Clasuron a Hanes yr Henfyd.
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru ar gyfer ‘Ansawdd y Dysgu’ mewn Hanes
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 9 fed yn y DU a 1af yng Nghymru ar gyfer ‘Ansawdd y Dysgu’ mewn Cyfrifiadureg.
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru ar gyfer ‘Ansawdd y Dysgu’ mewn Peirianneg Fecanyddol
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru ar gyfer ‘Boddhad Myfyrwyr’ mewn Astudiaethau Busnes.
  • Gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru ar gyfer ‘Boddhad Myfyrwyr’ mewn Peirianneg Fecanyddol

Daw'r canlyniad hwn yn fuan ar ôl i'r Brifysgol ennill ei sgôr Boddhad Myfyrwyr uchaf erioed yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017 (NSS) yn ddiweddar. Mae boddhad ymhlith israddedigion blwyddyn olaf y Brifysgol wedi gwella dwy flynedd yn olynol i 85% o 79% ddwy flynedd yn ôl. Mae'r gwelliant hwn wedi gweld y brifysgol yn dringo 44 safle yn nhabl NSS Prifysgolion y DU, o 102 i 58 lle.

Cyhoeddiad blynyddol yw The Times and The Sunday Times Good University Guide sy'n darparu trosolwg cynhwysfawr o addysg uwch ym Mhrydain ac mae'n cynnwys dadansoddiad o foddhad myfyrwyr ac ansawdd yr addysgu ym mhob sefydliad. Wrth i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gael ei chynnwys am y tro cyntaf yn y Times and The Sunday Times Good University Guide, gwelwyd y brifysgol yn cael ei gosod yn safle 104 yn y DU.

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Profiad Myfyrwyr

"Rydym yn croesawu'r ffaith ein bod wedi cael ein cydnabod mewn tabl cynghrair mor bwysig a pharchus â hwn. Rydyn ni wedi cael canlyniadau cynghrair ac arolygon cadarnhaol eleni ac rydym unwaith eto'n falch gyda chanlyniad The Times and The Sunday Times Good University Guide. Mae'r canlyniad hwn yn dangos yn glir bod y Brifysgol yn parhau i wneud cynnydd yn ei holl ddangosyddion allweddol a byddwn yn gobeithio sicrhau cynnydd pellach yn y tabl cynghrair hwn yn ystod y blynyddoedd nesaf."

Mae cael ein gosod yn y 16eg safle dros y DU am‘Ansawdd y Dysgu’ yn dipyn o gamp ac yn ac yn dyst i waith caled a safon y staff academaidd sydd gyda ni yma yn y Brifysgol. Rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniadau ardderchog ar lefel yr adrannau sy’n cynnwys perfformiad arbennig o gryf mewn pynciau megis Astudiaethau Busnes, Cyfrifiadureg, Peirianneg Fecanyddol, Hanes a’r Clasuron a Hanes yr Henfyd. Rydym yn falch iawn o’r ffaith bod ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi ac yn parchu ein staff i’r fath raddau ac rydym yn hynod o falch i weld y brifysgol yn gwneud cystal mewn meysydd mor allweddol ag ‘Ansawdd y Dysgu’ a ‘Boddhad Myfyrwyr’.”

 

 

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk