Yr hen a’r ifanc yn mwynhau Blwyddyn Newydd y Tsieineaid yn y Drindod Dewi Sant, Llambed


14.02.2017

Yn ddiweddar agorodd Athrofa Confucius ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei drysau i’r gymuned yn Llambed i ddathlu Blwyddyn Newydd y Tsieineaid.

Ddydd Sadwrn, Ionawr 28, croesawyd rhyw 60 o bobl o bob oed, oll â diddordeb yn niwylliant Tsieina, i gampws y Brifysgol yn Llambed i Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius, oedd wedi'i haddurno’n briodol, i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai.   

Paper Cutting

Yn ystod y dydd, rhoddwyd cyfle i’r ymwelwyr roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai Tsieineaidd traddodiadol. 

Cyflwynodd Sam Qin o Brifysgol Unedig Beijing, y gelfyddyd hynafol caligraffeg. Mae mwy i galigraffeg nag arfer llawysgrifen Tsieineaidd gan ddefnyddio brwsh ac inc - mae’n ffurf o fynegiant artistig sy’n gofyn am lonyddwch corff a meddwl.  

Yn ogystal â bod yn galigraffydd dawnus, mae Sam yn athro Tsieinëeg, gan addysgu myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Crughywel ac addysgu Tsieinëeg i fyfyrwyr Rheoli Twristiaeth yn y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Dangosodd Alex Liao, athro gwirfoddol o Dalaith Sichuan yn Tsieina, sut y datblygodd arddull peintio Tsieina o galigraffeg a helpodd gyfranogwyr y gweithdy i ddarlunio pandas – yr anifail eiconig a gysylltir amlaf â Tsieina.

Yn ogystal roedd cyfle i’r ymwelwyr droi eu llaw at dorri papur.  Mae’r ffurf gelfyddydol draddodiadol hon yn gysylltiedig agos â dathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ac ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae teuluoedd ar draws Tsieina’n addurno eu ffenestri â lluniau hardd o flodau, anifeiliaid a’r symbol ‘Fu’ lwcus i sicrhau blwyddyn lewyrchus i ddod.  Erbyn diwedd y gweithdy roedd pawb wedi gwneud toriad papur 3-D lwcus yn y dull Tsieineaidd i fynd adref gyda nhw.

Painting

Hefyd yn ystod y dydd cynigiwyd gweithdai Fan Tai Chi a chyfle i gymryd rhan mewn seremonïau te Tsieineaidd dan arweiniad Ellen Zeng.

Cynhaliwyd y seremoni de i gyfeiliant hyfryd sain y sither (guzheng) a chwaraewyd gan Elan Mu. Ar hyn bryd mae Elan yn astudio am radd MA mewn Treftadaeth ym Mhrifysgol Unedig Beijing ac mae wedi bod yn astudio am ddau semestr yng Nghyfadran y Dyniaethau ar Gampws Llambed.

Mae Blwyddyn Newydd y Tsieineaid yn para am dair wythnos, ac mae Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn ysgolion ar draws Ceredigion a Sir Gaerfyrddin i roi profiad o Ŵyl Wanwyn y Tsieineaid i ddisgyblion.  Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, bydd plant mewn ysgolion yng Nghymru yn gwneud twmplenni Tsieineaidd, yn dysgu am y Sidydd Tsieineaidd – yn enwedig y Ceiliog – ac yn dysgu am y modd mae teuluoedd yn Tsieina yn dathlu eu gwyliau hir yn y gaeaf.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476