Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cyflwyno cyngerdd amser cinio


22.02.2018

Mae’n bleser gan fyfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyhoeddi y byddant yn perfformio mewn cyngerdd yng Ngaerdydd.

students with eilir

Cynhelir y cyngherddau ar 2il Mawrth ar 1yp yng Nghapel Tabernacl prydferth ar yr Ais Caerdydd. Byddant yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr arddangos rhai o ariâu a deuawdau operatig hyfrytaf y byd, o Mozart i Verdi. Cost y tocynnau yw £7.50 (neu £5 i Gyfeillion yr Academi a myfyrwyr) ac maent ar gael ar-lein neu drwy’r Swyddfa Docynnau: 029 20493139.

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen dwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, cerddoriaeth, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk