Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cyflwyno Cyngerdd yng Nghwmni WIAV


02.05.2018

Bydd myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn rhoi cyngerdd yng Nghaerdydd.

Poster

Bydd y myfyrwyr yn perfformio caneuon poblogaidd a fydd yn noson hyfryd i bawb sy’n mwynhau opera, gan gynnwys cerddoriaeth gan Mozart, Rossini, Verdi, a mwy.

Cynhelir y cyngherddau yng Nghapel y Tabernacl ar yr Aes ar 8fed Mai am 7.30yp. £10/£7 yw’r gostyngiad a gellir ei brynu ar-lein drwy gysylltu â’r swyddfa docynnau ar 029 20493139, neu bydd ar gael ar y noson.   

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen dwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, cerddoriaeth, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk