Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cyflwyno Datganiadau Caneuon Celf Amser Cinio


29.01.2018

Bydd myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn rhoi cyfres o gyngherddau rhad ac am ddim yng Nghaerdydd ym mis Chwefror.

students with eilir

Cynhelir y cyngherddau yng Nghapel y Tabernacl ar yr Aes amser cinio yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror. Bydd myfyrwyr yn canu detholiad o ganeuon celf o’u repertoire, i gyfeiliant y pianydd gwadd, Catherine Milledge.

Cynhelir y cyngherddau am 1p.m., bob dydd o ddydd Llun 5 Chwefror ymlaen. Byddant yn rhan o asesiadau’r myfyrwyr, sy’n astudio ar gyfer MA Techneg Leisiol Uwch neu Ddiploma OR mewn Piano Uwch yn yr Academi. Does dim tâl mynediad ac mae croeso i bawb ddod.

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen dwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, cerddoriaeth, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk