Aelod Seneddol Cwm Cynon yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


02.07.2018

Derbyniodd y Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd AS Ddoethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Llenyddiaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nhaerfyrddin heddiw (Dydd Llun, Gorffennaf 2).

ann clwyd

Mae’r Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd yn wleidydd ym Mhlaid Lafur Cymru sy’n Aelod Seneddol (AS) dros Gwm Cynon ers 1984.  Bu Ann yn ymgyrchydd cyson, drwy gydol ei 30 mlynedd fel AS dros Gwm Cynon, dros iawndal i lowyr; ymgyrch cenedlaethol llwyddiannus i gadw pwll glo’r Tŵr ar agor; y frwydr i gadw Remploy yng Nghwm Cynon a drwy’r wlad; chwilio am gamau i’w cymryd ar dir yr hen safle Phurnacite yng Nghwm Cynon; gosod rheolau ar gyfer llawfeddygaeth gosmetig; cyfiawnder i'r rhai a gam-driniwyd mewn gofal yng Ngogledd Cymru; a Hawliau Dynol yn rhyngwladol.

Yn ddarlledwraig broffesiynol, addysgwyd Ann ym Mhrifysgol Gogledd Cymru, Bangor; Ysgol y Frenhines, Caer ac Ysgol Ramadeg Treffynnon.  Mae ganddi Ddoethuriaeth er Anrhydedd yn y Gyfraith o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, am ei chyfraniad at wleidyddiaeth ac fel ymgyrchydd dros hawliau dynol.  Fe’i gwobrwywyd fel Cyfathrebwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwleidyddol Blwyddlyfr Cymru 2005; fe’i derbyniwyd i Wisg Wen Gorsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1991; Gwobrau BBC/Cylchgronau House a’r Spectator am Feinciwr Cefn y Flwyddyn; Gwobr Wleidyddol Sianel 4 am Ymgyrchydd Gwleidyddol y Flwyddyn

Yn cyflwyno’r Ddoethuriaeth Anrhydeddus oedd Yr Athro Catrin Thomas, Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd).  Dywedodd:

“Mae’n fraint heddiw i mi gael cyflwyno’r Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd Roberts ar gyfer Doethuriaeth mewn Llenyddiaeth yn y brifysgol hon.   Mae Ann yn berson annibynnol iawn ac ar fwy nag un achlysur wedi mynd yn groes i chwip ei phlaid.  Mae’r anrhydedd hon ar gyfer ei gwaith cyhoeddus yma yng Nghymru a’i gwaith diflino yn hyrwyddo hawliau dynol a hawliau menywod yn rhyngwladol.  Diolch o galon i chi am eich cyfrannid allweddol ar hyd y blynyddoedd.”

Yn Chwefror 2014, ar ôl rhoi gwybod i arweinydd y blaid Ed Miliband a datgelu ei phenderfyniad yng nghyfarfod misol Plaid Lafur Cwm Cynon, cyhoeddodd Clwyd y byddai’n sefyll i lawr yn Etholiad Cyffredinol y DU yn 2015. Fodd bynnag, newidiodd ei meddwl wedyn, oherwydd, ar ôl derbyn newyddion da am ei hiechyd yn dilyn salwch, penderfynodd fod ganddi lawer mwy i’w roi i fywyd gwleidyddol.

Gwobrwywyd Ann â Gwobr Churchill yn 2014 am Wleidyddiaeth. Bob blwyddyn, dewisir yr enillwyr gan banel o arbenigwyr a ddaw o sefydliadau ar draws y sbectrwm ehangaf. Dewiswyd enillwyr am eu cyfraniad at eu maes a rhagoriaeth yn y deuddeg mis blaenorol.

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd y Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd AS:

Rwyf wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd hon gan fod gennyf gysylltiadau agos gyda Phrifygol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Mae’r anrhydedd hon o ganlyniad i fy ngwith ymgyrchu hawliau dynol a hawliau merched yn rhyngwladol - materion sydd mor bwysig i mi fel gwleidydd.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663