Arddangos gwaith myfyrwyr yn y Fforwm


20.08.2018

Daeth staff a myfyrwyr ynghyd i agoriad yr arddangosfa gyntaf i’w chynnal yn y Fforwm, cartref newydd llyfrgell ac adnoddau dysgu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Derek Bainton Helen Jones Alison Harding Gwen Beynon

Teitl yr arddangosfa yw Llun a Gair ac mae’n ddathliad o ddarlunio a dylunio llyfrau, gan gynnwys gwaith gan fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant. Meddai Derek Bainton, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Graffig a Digidol yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant: “Rydym wrth ein bodd i gael y cyfle i agor y cyntaf o nifer o arddangosfeydd cyhoeddus yma yn y Fforwm. Wrth baratoi ar gyfer yr arddangosfa rydym wedi cael ymdeimlad byrlymus o gyffro yn yr adeilad newydd hwn. Rydym hefyd wedi cael cyfle i weld yr adeiladau modern newydd sbon yma yn natblygiad y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe. Mae’n amser cyffrous i’n myfyrwyr, mae’n amser cyffrous i’r brifysgol ac mae’n amser cyffrous i Abertawe ei hun.

“Mae’r arddangosfa’n ddathliad o waith ein myfyrwyr sy’n graddio a’r myfyrwyr sydd ar fin cychwyn ar eu trydedd flwyddyn. Mae’n cynnwys detholiad o weithiau ar gyfer llyfrau lluniau lle mae’r artistiaid hefyd yn awduron, gan eu bod wedi ysgrifennu a darlunio’r llyfrau yn yr arddangosfa. Ceir detholiad hefyd o ddarluniau ar gyfer cloriau llyfrau, rhai ohonynt wedi’u cynnig am Wobr Myfyrwyr Penguin Random House. Rydym wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon dros y pum mlynedd ddiwethaf ac mae’n gyfle gwych i fyfyrwyr gael prosiect sy’n ymwneud â’r diwydiant i weithio arno. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae gwaith myfyrwyr wedi’i gynnwys ar y rhestr fer deirgwaith allan o ryw 2,220 o gystadleuwyr, sy’n dipyn o gamp.

“Yn olaf, ceir panel sy’n arddangos gwaith sydd ychydig yn fwy chwareus gan ein Hartistiaid Preswyl, Aidan a Tasha. Mae’r rhaglen Artist Preswyl yn gyfle i raddedigion ddod i weithio ochr yn ochr â’n myfyrwyr wrth iddynt ychwanegu at eu portffolio o waith, a hoffwn ddiolch i Aidan a Tasha am eu holl waith wrth baratoi’r arddangosfa hon.

“Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i ddarlunwyr yn y maes cyhoeddi. Yn ddiweddar mae nofelydd graffig wedi’i gynnwys ar y rhestr hir ar gyfer rownd derfynol Gwobr Man Booker, sydd yn fy marn i’n dangos pwysigrwydd awdur-ddarlunwyr mewn ffuglen oedolion. Edrychwn ymlaen at barhau i baratoi’r artistiaid creadigol hyn ar gyfer gyrfa hir a llwyddiannus yn y diwydiant creadigol hwn.”

Student montage

Ychwanegodd Alison Harding, Pennaeth Gweithredol y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: “Rydyn ni mor falch fod y gofod arddangos hwn ar gael yn y Fforwm. Y llyfrgell yw un o’r ychydig fannau sydd ar ôl lle rydyn ni’n cael ein hystyried yn ddinasyddion ac nid yn gwsmeriaid, a lle mae pawb yn cael eu trin yn gyfartal. Ond nid yw’n ofod niwtral a gobeithiwn y bydd y gwaith celf hardd sy'n cael ei arddangos yma yn rhoi i ni adeilad sy’n ymwneud â naratif a geiriau a storïau.

“Mae’r llyfrgell ar agor i’n holl fyfyrwyr a’n holl staff. Er ei fod yn cynnwys llyfrau sy’n ddefnyddiol i’r Gyfadran Pensaernïaeth a Pheirianneg a’r Athrofa, mae’r adeilad yn agored i bawb ac rydym yn eich croesawu i’w ddefnyddio fel man i astudio a mwynhau.”

Agorwyd yr arddangosfa gan Helen Jones, Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru. Meddai: “Hoffwn estyn llongyfarchiadau gwresog i’r holl fyfyrwyr, graddedigion a staff am ddarparu sioe mor ardderchog. Mae amrywiaeth a chyfoeth y creadigrwydd yn y gwaith a arddangosir yma yn dyst i’ch ymroddiad a’ch dawn. Un o’n prif amcanion yng Nghyngor Llyfrau Cymru yw cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg. Os gallwn hyrwyddo cyfleoedd i awduron, darlunwyr a chyhoeddwyr, gallwn weithio tuag at sicrhau economi lewyrchus yng Nghymru. Diolch eto am y gwahoddiad caredig a dymunaf yrfa hapus a boddhaus i bob myfyriwr yn y dyfodol.

Exhibition

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk