Arddangos talentau creadigol darlithwyr Coleg Celf Abertawe mewn arddangosfa yn Fenis


30.05.2018

Mae dau ddarlithydd o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant wedi’u dewis ar gyfer arddangosfa ryngwladol i’w chynnal yn ystod biennale pensaernïol Fenis sy’n cychwyn.

Mae Tim Stokes ac Anna Lewis yn gweithio gyda’i gilydd ar y Cwrs Celf a Dylunio Sylfaen gan addysgu a hwyluso ar draws nifer o gyrsiau yn y Gyfadran. Mae eu harfer celf yn ymylu ar yr un themâu a syniadau ac maen nhw’n aml yn cydweithio ac yn cefnogi’i gilydd wrth wneud gweithiau celf.

Mae Anna Lewis yn artist ac yn ddylunydd wneuthurwr sy’n seiliedig yng Nghymru ac yn gweithio ym maes gemwaith cyfoes a gwrthrychau ffasiwn.  Mae Anna hefyd yn mynd â’i chreadigaethau gam ymhellach ac yn ymestyn ei syniadau gan ddefnyddio ffotograffiaeth a ffilm.

Mae Tim yn weithiwr creadigol a thechnegol ac yn cefnogi nifer o brosiectau amrywiol, gan weithio gydag artistiaid a dylunwyr eraill. Mae ei waith personol yn seiliedig ar amser gan ddefnyddio animeiddio, fideo a pherfformio. Mae ei waith wedi’i ddangos ar draws y DU a hefyd yn yr Almaen a Brasil.

Yn arddangosfa’r Surfaces Festival yn Fenis, mae llawer yn gyffredin rhwng gwaith ffotograffig Anna a gwaith fideo Tim. Creodd Anna benaddurnau cerfiedig a set theatrig ar gyfer ei pherfformwyr, a bu Tim yn chwarae o gwmpas â chreu sylwedd neu gymysgedd i’w berfformwyr ei wisgo.

Mae’r ddau waith yn ceisio mynd i’r afael â’r mater o berthynas, cysylltiad neu ddatgysylltiad rhwng unigolion.  Mae eu celf yn ystyried y corff o fewn gwagleoedd, gan roi sylw i’r ymdriniaeth o’r corff, adrodd stori a syniadau ynghylch hunaniaeth. 

Meddai Anna: “Mae’r ddau ohonom wrth ein bodd i gymryd rhan yn yr arddangosfa hon. Mae’r thema mor briodol i waith y ddau ohonom, ac mae hefyd yn hyfryd i rannu’r cyfle hwn gydag un o’m ffrindiau a’m cydweithwyr agosaf. Llawer o ddiolch i Goleg Celf Abertawe am yr holl gefnogaeth.”

Ychwanegodd Tim: “Mae’r cyfle i arddangos gyda’n gilydd wedi cadarnhau pa mor debyg yw ein syniadau creadigol, a sut rydym yn mynd ati i greu ein gwaith celf. Mae’r darnau yn yr arddangosfa’n gweithio'n dda iawn gyda’i gilydd, mae’n wych bod y ddau ohonom wedi cael ein dewis i gymryd rhan.”

Dyma Tim yn disgrifio’i waith:

"Mae’r gweithiau fideo sy’n mynd i’r arddangosfa wedi esblygu o arbrofi gyda gwneud sylweddau gludiog, rhyfedd a llysnafeddog. Roedd yn dipyn o hwyl i wneud y sylweddau o wahanol drwch, gan weld sut roedd yn symud. Ar ôl dod o hyd i gymysgedd oedd yn gweithio, byddwn i wedyn yn ei ddefnyddio fel ail groen i chwarae neu ryngweithio gyda’r corff. Rydw i’n chwilfrydig iawn ynghylch sut mae’n newid ac yn trawsffurfio’r corff, sut mae’n ei orchuddio neu’n ei orlethu, ac mewn rhai achosion yn bygwth ei ddifa. Mae’n gwneud i’r corff edrych fel rhywbeth arall – neu o leiaf ddim fel ef ei hun; mae’r corff yn dod yn ddeunydd, fel cerflun sy’n symud. Mae’r sylwedd llysnafeddog rydw i wedi’i ddefnyddio yn morffio eu cyrff yn un màs wrth iddynt gysylltu, ac yna’n mapio’r gofod rhyngddynt wrth iddynt dynnu oddi wrth ei gilydd - mae gen i ddiddordeb yn y creadigaethau angenfilaidd mae’r cyrff yn eu ffurfio gan ddefnyddio’r deunydd.  A hefyd y modd mae’n gweithredu fel trosiad ar gyfer y modd rydyn ni’n cysylltu â phobl eraill, o ran perthnasau.”

Dyma Anna yn disgrifio ei gwaith hi:

“Mae’r darn yn ymwneud â ffobia ac mewn ffordd debyg iawn i’r annaearol, mae’n dod yn olygfa o aflonyddu ar y cyfarwydd, cyflwr rhwng dau fyd, yn ymylu ar farwolaeth. Daw’r olygfa yn y lluniau yn arallfydol, gofod clawstroffobig lle mae’r pellter wedi lleihau i fylchau 50 a 30cm.  Ai ffin amddiffynnol yw hwn lle rydym yn ceisio cuddio neu a yw’n garchar yr ydym yn ceisio dianc ohono? Mae’r ystafell yn y lluniau yn gyfarwydd ond yn ddieithr ar yr un pryd, wedi’i throi wyneb i waered; mae’r tu mewn yn anhysbys gan ddadsefydlogi ein canfyddiad o realiti. Mae’r cyrff yn edrych yn lletchwith, o chwith, gan herio disgyrchiant. Mae wynebau’r perfformwyr wedi’u gorchuddio gan fasgiau gwisgadwy rydw i wedi’u creu o blu, sy’n eu hatal rhag gweld a siarad. Felly mae’r perfformwyr mewn tywyllwch a goleuni, ni all un fodoli heb y llall, ac ni allant fodoli heb ei gilydd.”

http://www.itsliquid.com/openings-bodies-surfaces-festival-venice-2018.html

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk