Arddangosfa Brosiectau y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.


16.05.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at yr Arddangosfa Brosiectau gan fyfyrwyr Blwyddyn Olaf y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.

Group shot of FACE staff

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn gyfadran sy’n ymwneud â phynciau STEM sydd wedi’i lleoli yng nghanol Abertawe.

Bydd myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol, yr Ysgol Peirianneg a’r Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol yn cyflwyno’u hymchwil israddedig mewn arddangosfa flynyddol ar ddiwedd eu cwrs. Cynhelir yr arddangosfa ddydd Gwener 18 Mai yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe am 5.30pm. Mae’n rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Yr Athro Michael Fernando yw Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.  Meddai:  “Prif nodwedd y gyfadran yw cynllun arloesol y cwricwlwm sydd â chyflogaeth myfyrwyr yn elfen greiddiol o’i fewn. Mae'r holl raglenni wedi’u cysylltu â diwydiannau lleol a rhanbarthol sy’n darparu profiadau rhagorol i fyfyrwyr trwy amgylchedd dysgu ymarferol. Mae ein myfyrwyr yn cyd-greu ac yn cyd-ddylunio gyda phartneriaid yn y diwydiant a’r maes ymchwil. Mae’r dull hwn yn helpu ein myfyrwyr i fod yn barod ar gyfer byd diwydiant, ac i fod yn arweinwyr a gweithwyr proffesiynol byd-eang yn eu maes.

Mae’r arddangosfa’n ddigwyddiad blynyddol sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gyflwyno’r ymchwil arloesol a gynhelir gan y gyfadran. Yn y digwyddiad y llynedd roedd cyflogwyr o ystod eang o ddiwydiannau yn bresennol i gwrdd â’r myfyrwyr ac i drafod eu hymchwil a’u canfyddiadau. Mae nifer o gyflogwyr yn cymryd myfyrwyr y Drindod Dewi Sant cyn iddynt raddio, gan gydnabod bod ganddynt y sgiliau priodol i fwrw ati’n syth.

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn gyfadran amlddisgyblaethol sy'n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg fodurol a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk