Blas rhyngwladol i ddosbarthiadau Patrick


25.01.2018

Cyfunodd Patrick Clinton ei hoffter o deithio a’i hoffter o ddysgu trwy dreulio tair blynedd yn gweithio mewn ysgol yn Bangkok cyn dod i Gymru i gwblhau ei hyfforddiant dysgu yn y Drindod Dewi Sant.

Headshot of Patrick

Ar ôl i Patrick raddio mewn Mathemateg yn 2013, penderfynodd symud o’i gartref yn Iwerddon i Bangkok, lle’r oedd wedi cael swydd mewn ysgol Gatholig. Mwynhaodd y profiad gymaint nes iddo aros am dair blynedd. Meddai Patrick: “Roedd symud i dde-ddwyrain Asia yn agoriad llygaid, wrth ymdrochi mewn diwylliant newydd, ymdrin ag iaith newydd. Dros y tair blynedd, teithies i bob math o wledydd yn ne-ddwyrain Asia, gan gyfarfod â llawer o bobl dda ar y ffordd. Roedd yn gyfle go iawn i mi ddatblygu fy nghymeriad.”

Trwy’r profiad cafodd Patrick awch cryf am ddysgu felly penderfynodd gwblhau ei hyfforddiant ffurfiol a mynd yn athro ysgol uwchradd. Meddai: “I mi roedd dysgu’n broffesiwn llawn cyffro a darganfyddiadau. Roedd pob dydd yn wahanol. Hefyd mae’r berthynas rydych chi’n ei datblygu a’r datblygiad a welwch chi ymhlith eich myfyrwyr, yn bersonol ac o safbwynt academaidd, yn achos balchder mawr. Hyd yn oed os bydd yr effaith a wnewch chi yn fach, gallwch chi ddweud o hyd. “Fi wnaeth y gwahaniaeth hwnnw”.

Dywedodd Patrick mai’r peth gorau am y cwrs hyd yn hyn oedd yr heriau cyson a gafodd oherwydd y cwrs a’r myfyrwyr mae’n eu haddysgu. Meddai: “Rwy wedi gweld y diwrnodau mewn ysgol yn mynd mor gyflym, ac maen nhw mor bleserus. Er eu bod nhw’n llawn straen, rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu’n addysgwr. Dysgu sy’n gwneud i mi godi yn y bore.  Mae'n hobi, mae’n eich datblygu chi fel person.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk