Cerddorfa Gliniaduron Abertawe yn cyflwyno CoDI: ELECTRONIC, mewn cydweithrediad â Tŷ Cerdd


29.06.2018

Mae Cerddorfa Gliniaduron Abertawe wedi cydweithio gyda Tŷ Cerdd ar brosiect newydd a fydd yn annog cyfansoddwyr cerddoriaeth arbrofol ac electronig i ddatblygu eu sgiliau a chreu darnau newydd o waith.

Jenn Kirby

Bydd Dr Jenn Kirby a Simon Kilshaw, ill dau’n aelodau o Gerddorfa Gliniaduron Abertawe ac yn Ddarlithwyr mewn Cerddoriaeth yng Ngholeg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, yn darparu gweithdai i gyfansoddwyr sydd wedi ennill lle ar y cwrs.

Meddai Dr Jenn Kirby, Cyfarwyddwr Cerddorfa Gliniaduron Abertawe:  “Rydym wrth ein bodd i weithio gyda Tŷ Cerdd a’r cyfansoddwyr a ddewiswyd o’r prosiect. Mae’n gyfle gwych i fentora cyfansoddwyr Cymreig i gyfansoddi cerddoriaeth electronig ac electroacwstig ar gyfer perfformwyr. Mae’n gyffrous oherwydd does dim rheolau gyda’r math hwn o gerddoriaeth. Rydym yn edrych ymlaen i weld a chlywed gwahanol ddulliau’r cyfansoddwyr.”

Gwahoddir ceisiadau ar hyn o bryd ar gyfer y gweithdai. Er mwyn cymryd rhan, rhaid i gyfansoddwyr gyflwyno ffurflen gais ynghyd â dwy enghraifft o’u gwaith presennol. Dewisir chwe chyfranogwr i ddatblygu eu gwaith mewn cyfres o weithdai dwys ar y Sul dan arweiniad Dr Kirby. Bydd y darnau a fydd yn deillio o hyn yn cael eu hymarfer mewn gweithdai gan Gerddorfa Gliniaduron Abertawe, a fydd  yn eu recordio mewn stiwdio ac yna’n eu perfformio am y tro cyntaf ym mherfformiad olaf y prosiect yng Ngŵyl Gerddoriaeth Bangor.

I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Tŷ Cerdd.

Simon Kilshaw

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk