Coleg Celf Abertawe i gynnal noson o ddathlu gwaith Syr Peter Blake


19.11.2018

Mae’n bleser mawr gan Goleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, gynnal noson i ddathlu gwaith yr arlunydd pop Prydeinig, Syr Peter Blake.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei drefnu gan gyfeillion Oriel Glynn Vivian fel rhan o’u dathliadau 60 mlwydd oed. Gwnaiff Syr Peter ddechrau’r noson am 7.30 pm ar Ragfyr 7fed yn Ystafell Ddarllen hardd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a leolir yn Adeilad Alex, drwy siarad am ddarnau arwyddocaol o’i gorff o waith a gynhyrchwyd yn ystod y 60 mlynedd diwethaf.

Gwnaiff dywys y gynulleidfa ar daith o’r Coleg Brenhinol hyd at ei waith diweddaraf ar Joseph Cornell, cyn i’w gyfaill o 30 mlynedd, Jeff Towns, a’r ysgrifennwr Jude Rogers siarad gyda Peter am ei gariad at waith Dylan Thomas, Cymru a thestunau eraill. Yn bendant, bydd y digwyddiad hwn yn un bywiog a difyrrus, am fod y tri ohonynt yn gallu adrodd stori.  

Mae cyfraniad Syr Peter Blake at Gelfyddyd Bop Brydeinig heb ei ail: mae’n enwedig o enwog am ei ddefnydd o ‘collage’ a chyfosodiadau. Ysbrydolir ei waith gan ei gariad at eiconau ac effemera diwylliant poblogaidd cyfoes, gan gynnwys posteri am ffilmiau a sêr y byd cerddoriaeth, bathodynnau, ffotograffau, hysbysebion a chardiau post. Mae hefyd wedi gweithio gyda bandiau enwog a sêr y byd roc, gan gynhyrchu celfyddyd semenol ar gyfer cloriau albymau cerddoriaeth, gan gynnwys ar gyfer The Beatles, Paul Weller, Band Aid a The Who. Mae’n parhau i weithio’n gynhyrchiol o’i stiwdio a leolir yng ngorllewin Llundain, gan gynnal ei enw da a’i boblogrwydd. Bydd yn siarad am yr arddangosfa a’i ddiddordebau gydol oes, gan gynnwys ei gasgliadau. Mae llawer i ddweud am arlunydd sy’n 86 mlwydd oed ac sy’n dal i greu darnau newydd o waith!   

Wedi’i geni a’i magu yn Abertawe, astudiodd Jude Rogers Lenyddiaeth Saesneg yn y brifysgol a dyna’r lle y gwnaeth ei chariad at waith Dylan Thomas flaguro a blodeuo. Erbyn hyn, mae wedi gweithio am bymtheg mlynedd  fel newyddiadurwraig gelfyddydau i’r Guardian a’r Observer, yn cyfweld cerddorion, ysgrifenwyr ac artistiaid.

Mae ei chyfweliadau diweddar yn cynnwys; Chrissie Hynde, Marianne Faithfull, Tom Courtenay a Roisin Murphy, dyrannu’r ‘Mercury Prize’,   rhestru senglau Madonna, adolygu albymau ac adolygiadau byw Madonna yn yr Observer New Review a The Guardian Observer New Review and The Guardian.

Jeff Towns yw un o arbenigwyr blaenllaw’r byd ar Dylan Thomas.  Am y 40 mlynedd diwethaf, bu’n gweithio o ddifri fel gwerthwr llyfrau hynafiaethol o’i siop lyfrau yn Salubrious Passage Abertawe, ond byddai’n mynd â’i lyfrau yn rheolaidd i ffeiriau llyfrau a gynhelid ar hyd ac ar led y DU ac ar draws Unol Daleithiau America. Mae bellach wedi lled-ymddeol  ac yn gweithio o’i gyn-Fan Llyfrgell Deithiol - DYLANS MOBILE BOOKSTORE, sydd yn ei gludo i Wyliau, Marchnadoedd o safon uchel a Digwyddiadau Llenyddol o gwmpas Cymru, gydag ambell daith dros y bont. Mae hefyd wedi ysgrifennu rhyw ddwsin o lyfrau am ysgrifenwyr sydd â’r cyfenw THOMAS, ac wedi cymryd rhan mewn nifer o Raglenni Dogfen ar gyfer y Teledu.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant:  “Rydym wrth ein bodd i bartneru â  Chyfeillion Oriel Glynn Vivian  ac i groesawu Syr Peter Blake  i Goleg Celf Abertawe ar Ragfyr 7fed i siarad am ei yrfa lwyddiannus dros ben ac i dderbyn cadair Athro Anrhydeddus.

“Mae’r ffaith bod Syr Peter Blake wedi derbyn yr anrhydedd hon wedi ein cyffroi – ni allwn feddwl am unrhyw dderbynnydd arall sydd mor deilwng.”

Mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle o flaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn – ceir y manylion yma: https://www.ticketsource.co.uk/date/545911

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk