Cwpwl yn ennill mwy na gradd


02.07.2018

Mae Toni Hume a Dion Mitchell-Lewis ill dau yn graddio heddiw gyda BA Astudiaethau Addysg: Cynradd. Ond fe wnaethon nhw ennill mwy na gradd yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant – drwy gwympo mewn cariad ac yn fwy diweddar groesawu eu merch Betsan, i’r byd.

Toni & Dion

“Wnaeth Dion a fi gyfarfod pan fuon ni’n eistedd nesaf at ein gilydd. Bron i flwyddyn yn ddiweddarach, fe ddarganfyddais fy mod i’n feichiog. Roedd yn sioc fawr ond gan ein bod yn disgwyl ein merch yn ystod cyfnod y Nadolig, fe wnaethon ni benderfynu parhau â’n hastudiaethau” dywedodd Toni.

“Fe wnaethon ni lwyddo gyda chefnogaeth ein teuluoedd a chymryd tro i astudio. Rwyf bob amser wedi eisiau gweithio gyda phlant ac mae’r cwrs yn rhoi cymaint o gyfle i wneud. Mae Dion hefyd eisiau gyrfa yn gweithio gyda phlant sydd eisiau cefnogaeth ychwanegol, ac eto, mae’r cwrs yn ein helpu ni fel unigolion i wneud hynny”.

“Rwyf ar ddechrau fy swydd ôl-raddedig cyntaf ymhen pythnefnos mewn meithrinfa newydd sbon ac rwy’n dymuno gwneud cwrs TAR yn y dyfodol. Rydyn ni’n dau wrth ein bodd i fod yn graddio gyda’n gilydd – mae wedi bod yn daith hir ac anodd ond bydden ni ddim wedi newid dim.

Toni & Dion

Mae Lynwen Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn y Brifysgol yn falch iawn o weld y ddau yn graddio heddi.

“Fe gyfarfu Toni a Dion fel myfyrwyr ar ein rhaglen yn 2015. Fe ddaethon nhw’n gwpwl a ganed eu merch yn ystod eu hastudiaethau. Rydyn ni’n falch iawn o Toni a Dion, ac yn eu llongyfarch er eu llwyddiant academaidd. Rydyn ni’n dymuno’n dda iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ac fel rhieni i Betsan annwyl wrth iddyn nhw raddio gyda’i gilydd yn 2018.”

Llongyfarchiadau mawr i chi'ch tri!