Cyhoeddwyd mai Hazel Cardew yw Artist Breswyl Oriel Glynn Vivian.


27.02.2018

Mae Prifysgol Cymru yn falch dros ben o estyn llongyfarchiadau at Hazel Cardew, sydd wedi ei chyhoeddi yn Artist Breswyl Oriel Glynn Vivian yn Abertawe.

Headshot of Hazel

Meddai: “Bydd hyn yn rhoi amser gwerthfawr iawn i mi ganolbwyntio ar archwilio damcaniaeth a dylanwadau ar fy ymarfer – nad ydw i'n ei wneud yn ddigon aml! Ar hyn o bryd mae gen i stiwdio gydag Elysium ac rwy’n treulio unrhyw amser sydd gen i ar gyfer ymarfer yn gwneud gwaith yno. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio mewn amgylchedd mor ysbrydoledig, gyda gweithiau celf o’m cwmpas i ym mhob man, er mwyn archwilio syniadau a seilio fy ymarfer ar ddamcaniaeth celf. Galla i fynd â hwn e gyda mi yn ôl i’m stiwdio i yrru fy ymarfer ymhellach.” 

Mae Hazel yn artist o fri sy’n byw yn Abertawe ac sydd wedi arddangos ledled y byd mewn arddangosfeydd yn y DU, Amsterdam, a Tokyo. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gynnwys creadigol adran Profiadau Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant lle mae hi’n defnyddio ei doniau artistig i greu graffeg a deunydd hyrwyddo.

Bydd ei chyfnod preswyl yn Oriel Glynn Vivian yn dechrau ar 1 Mawrth a bydd yn rhedeg tan 30 Ebrill.  Yn ystod y cyfnod hwn, caiff hi gyfle i bori yn archifau oriel gelf enwog Abertawe, yn ogystal â rhedeg gweithdai a chydweithio’n agos â grwpiau cymunedol yr oriel.

Ychwanegodd: “Dwi hefyd ar bigau’r draen i weithio gyda grwpiau cymunedol yr oriel, gan gynnwys grŵp Pobl Ifanc Glynn Vivian y bydda i’n eu helpu nhw i weithredu prosiectau y maen nhw wrthi’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd. Mae gan Abertawe ddiwylliant celfyddydau bywiog sy’n glod i artistiaid a phobl greadigol y ddinas. Y rhain yw’r rhai sy’n gyrru ac sy'n galw ac sy’n gwthio am y prosiectau a’r cyfleoedd hyn, a dwi’n ddiolchgar iawn amdanyn nhw.”

Hazel at work in studio

Crëwyd Oriel Glynn Vivian yn 1911 trwy gymynrodd wreiddiol Richard Glynn Vivian (1835-1910). Dinas a Sir Abertawe sydd berchen ar yr oriel, a cheir ynddi gasgliad nodedig a ffurfiwyd yn ystod y ganrif ddiwethaf, sy’n parhau i dyfu gyda gwaith newydd gan artistiaid, gyda chymorth rhoddion, cyfraniadau a’r Wobr Wakelin flynyddol. Mae ganddi raglen arddangos ddeinamig gyda gwaith nodedig gan artistiaid o Gymru yn ogystal â mannau eraill. Mae’r prosiectau nodedig yn cynnwys gwaith gan Shimabuku, Mark Wallinger, Bedwyr Williams, Celfyddyd Gyfoes o Golombia, Tim Davies, a’r arddangosfa ddiweddar ledled y ddinas gan artistiaid o Abertawe a Xiamen yn Tsieina.

Lluniau gan Rebecca Clare

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk