Cynrychiolwyr addysg uwch Cymru yn bresennol yn nigwyddiad ymgynghori Banc y Byd yn Fietnam


16.04.2018

Mae dau gynrychiolydd lefel uchel o addysg uwch Cymru wedi mynychu digwyddiad ymgynghori Banc y Byd yn Fietnam, gan gynnig mewnbwn ac arbenigedd i gefnogi datblygiad Uwchgynllun Llywodraeth Fietnam ar gyfer Addysg Uwch.

Bydd yr Uwchgynllun yn cwmpasu llywodraethu, ymreolaeth, ansawdd, cyllid ymchwil a pherthnasedd y brifysgol i fusnes, ac mae Banc y Byd yn awyddus i gynnwys partneriaid rhyngwladol yn y broses ddatblygu wrth symud ymlaen.  Yn dilyn yr ymweliad cenhadol â Fietnam ym mis Tachwedd, fe wnaeth Banc y Byd wahodd addysg uwch Cymru i anfon cynrychiolwyr i’r digwyddiad ymgynghori.

Rhoddodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor (Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Rob Humphreys gyflwyniadau ar drosolwg o’r system yng Nghymru o safbwynt y deddfwr a’r rhai sy’n atebol i’r ddeddfwriaeth.

Mae’r ymgysylltu hirdymor parhaus gyda Fietnam yn rhan o raglen waith strategol Cymru Fyd-eang, gyda’r gwledydd yn sefydlu perthynas rhwng systemau, gan gynnwys cydweithio o ran ymchwil a chyfleoedd cyfnewid i staff a myfyrwyr. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk