Darlith Gyhoeddus gan Yr Athro Karen Mackinnon


15.05.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu’r Athro Ymarfer Karen MacKinnon, a fydd yn rhoi darlith gyhoeddus yng Ngholeg Celf Abertawe, rhan o’r brifysgol.

Headshot of Karen

Bydd Karen yn siarad am ei rôl fel Cyfarwyddwr y Wobr Artes Mundi Ryngwladol, arddangosfa eilflwydd ryngwladol a gwobr a gaiff ei chynnal yng Nghaerdydd unwaith eto eleni. Bydd hi’n sôn am ei swyddogaeth o fewn y sefydliad a rhai o’r digwyddiadau sydd ar ddod ac a gaiff eu cynnal nes ymlaen eleni.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth yr Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngau, a Choleg Celf Abertawe PCYDDS: ‘Rydym wrth ein boddau bod ein hathro ymarfer o fri, yr Athro Karen MacKinnon, yn gallu cyflwyno’r ddarlith gyhoeddus hon. Rwy’n sicr y gwnaiff proffil rhyngwladol Karen fel Cyfarwyddwr / Curadur Artes Mundi atynnu llawer o ymwelwyr i’r sgwrs hon, ac rydym ninnau, yn y coleg celf, yn croesawu pawb.”

Caiff y ddarlith ei chynnal ddydd Gwener Mai 18fed am 1pm yn Ystafell Ddarllen Adeilad Alex, Ffordd Alexandra, Abertawe. Mae’n rhad ac am ddim, ac mae croeso i bawb ei mynychu

Mae Karen MacKinnon wedi bod yn gweithio fel curadur rhyngwladol, ac wedi’i lleoli yng Nghymru am yr un ar bymtheg mlynedd diwethaf, gan gynnwys rolau yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, a Chanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd. Yn ystod yr amser hwnnw, mae wedi trefnu a churadu arddangosfeydd cyfoes a hanesyddol, a datblygu diddordeb penodol yn y perthnasau sy’n bodoli rhwng y lleol a’r byd-eang, a rhwng mannau ac ardaloedd. Yn fwy diweddar, mae wedi bod yn gweithio mewn nifer o wahanol gyd-destunau ar, ac oddi ar y safle, gan weithio gydag ymarferwyr sy’n cysylltu â’r gymdeithas, yn ogystal â rhai y mae eu gwaith wedi’i leoli mewn oriel. Yn 2005, curadodd yr arddangosfa Somewhere Else ar gyfer Bienalle Fenis, digwyddiad a oedd yn cynnwys gwaith gan Peter Finnemore, Laura Ford, Paul Granjon a chyfnod preswyl gyda Bedwyr Williams. Yn 2008, gwnaeth guradu ar y cyd â Maria Clara Bernal, yr arddangosfa Displaced: celf gyfoes o Golombia, digwyddiad a ddangosodd waith 15 artist, gan gynnwys artistiaid megis Oscar Munoz, Jose Alejandro Restrepo a Maria Elvira Escalon. Mae hi hefyd wedi bod yn gweithio ar gyfer Let’s see what happens… cyfnewidiad rhyngwladol rhwng saith artist , sef Tim Davies, Yingmei Duan, Paul Emmanuel, Owen Griffiths, Zeng Huanguang, Maleonn Ma, a Fern Thomas. Yn 2013, penodwyd Karen yn Gyfarwyddwr Arddangosfa Celfyddydau Gweledol Ryngwladol a Gwobr Artes Mundi.

Wedi ei sefydlu yn 2002 gan yr artist o Gymru, William Wilkins, mae Artes Mundi yn fwyaf adnabyddus am yr Arddangosfa eilflwydd ryngwladol a Gwobr a gynhelir yng Nghaerdydd. Yr arddangosfa hon yw sioe gelf weledol a chyfoes fwyaf, a mwyaf cyffrous Cymru. Caiff un o’r artistiaid sydd ar y rhestr fer wobr o £40,000, hynny yw, y wobr gelf fwyaf yn y D.U. ac un o’r pwysicaf yn y byd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk