Dathlu Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Drindod Dewi Sant


23.07.2018

Mae carfan arall o fyfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb wedi graddio o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Fe wnaethon nhw elwa o amrywiaeth drawiadol o gyfleoedd i weithio o fewn y diwydiant, ar ôl cwblhau cyfres o friffiau byw, cymryd rhan mewn prosiect gyda H&M a mynychu digwyddiad mawr y diwydiant sef arddangosfa New Designers yn Llundain.

Enillodd rhai o’r graddedigion eleni gyfle i ymgymryd ag interniaeth â thâl ym mhencadlys y cwmni adwerthu mawr H&M yn Stockholm yr haf diwethaf, cyfle na fyddai wedi bod ar gael oni bai am bresenoldeb amlwg y coleg yn arddangosfa New Designers.

Un o’r myfyrwyr a dreuliodd ei haf yn Stockholm, yn gweithio gyda H&M y llynedd oedd Megan Thomas. Meddai: “Rwy’n gyffrous wrth feddwl am y cam nesaf ond rydw i’n mynd i weld eisiau bod yn y stiwdio yma. Roedd H&M yn amlwg yn uchafbwynt, fel hefyd yr arddangosfa ‘Heirlooms’ yn Oriel Mission yn Abertawe. Aeth arddangosfa New Designers yn arbennig o dda hefyd. Roedd e’n dipyn o waith ond mae’n ffordd mor dda o gysylltu â phobl yn y diwydiant.”

Mae Bethan Davies hefyd wedi graddio eleni. Wrth edrych nôl ar ei chyfnod ym mhencadlys  H&M, meddai: “Mae wedi bod yn brofiad mor dda, rwy mor falch fy mod i wedi’i wneud. Rwy’n edrych ymlaen nawr i weld ble fydd y dyfodol yn mynd â fi. Mae’r darlithwyr yn wych, ac mae’r cwrs yn arbennig.”

Cynigia’r graddau Patrymau Arwyneb gyfle cyffrous i fyfyrwyr astudio mewn Cyfadran Celf a Dylunio ffyniannus. Fe’i lluniwyd i fodloni gofynion myfyrwyr a chyflogwyr trwy ddarparu dull ymestynnol o astudio ac arfer Dylunio Patrymau Arwyneb.

Mae gan y Rhaglenni ystod heb ei hail o offer a chyfleusterau digidol gan gynnwys ystafelloedd cyfrifiaduron moethus, torwyr ac engrafwyr laser, argraffwyr tecstil digidol, peiriannau brodio digidol a thorrwr jet dŵr. Mae’r offer annigidol yr un mor drawiadol gyda chyfleusterau llawn ar gyfer lliwio, peintio sgrin, gwnïo, gwaith metel a llawer rhagor.   Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr eu lle personol eu hunain mewn stiwdio fywiog, olau sy’n cael digon o awyr a lle ceir myfyrwyr o dair blynedd y cwrs.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk