Dychwelyd i fyd addysg yn talu ar ei ganfed


02.07.2018

Mae Ryan Peters yn dathlu ei fod wedi graddio heddiw o’r cwrs cyfrwng Cymraeg BA Astudiaethau Addysg: Cynradd.

Ryan Peters

“Bum mlynedd yn ôl, eisteddais yn Theatr Halliwell y Brifysgol yng Nghaerfyrddin yn gwylio fy ngwraig yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Blynyddoedd Cynnar. Rwy’n cofio teimlo balchder mawr ac wedi’m ysbrydoli! Astudiodd yn llawn-amser tra hefyd yn fam llawn-amser i’n dau o blant. Ar y pryd, roedd gen i yrfa lwyddiannus yn y diwydiant lletygarwch. Fodd bynnag, roeddwn yn barod i gael newid ar ôl 13 mlynedd o weithio dyddiau hir iawn.

“Ar ôl ymadael â’r ysgol, es i’n syth i waith llawn-amser. Fedrwn i felly fynd trwy newid mor sylweddol â dychwelyd i addysg? Penderfynais gymryd y siawns a chofrestru ar y cwrs BA Astudiaethau Addysg: Cynradd, ac ymadael â’m gyrfa lletygarwch. Roeddwn i ofn colli rhywbeth da ond fe wnes i ennill rhywbeth llawer gwell!

“Roedd dychwelyd i addysg ar ôl 13 mlynedd bob amser yn mynd i fod yn heriol. Mae’r rhwydwaith gefnogaeth heb ei ail. Mae’r synnwyr o gymuned yn anogol a chefais fy nhywys bob cam o’r ffordd. Roedd cyfleoedd parod ar gael ac fe geisiais i fod yn Lysgennad Myfyrwyr. Roedd hyn yn gychwyn taith gyffrous iawn.

“O fod wedi ymgymryd â’r ról hyn, fe wnes i wedyn ymgeisio i ymuno â’r tîm marchnata fel Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau, ac wedi cyfnod yn y ról hwnnw cefais fy mhenodi fel Uwch Swyddog Ymestyn yn Ehangach ar gyfer Partneriaeth Ymestyn yn Ehangau Partneriaeth De Orllewin Cymru. 
Rhoddodd y cwrs yr hyblygrwydd i ddilyn y cyfloedd cyffrous hyn, a byddaf yn ddiolchgar o hynny am byth. Roeddwn yn gallu defnyddio’r damcaniaethau yn ystod y darlithoedd a’u defnyddio yn fy swyddi. Mae magu teulu, gweithio ac astudio’n llawn-amser wedi bod yn her, ond mae’r buddion wedi bod cymaint gwell na’r heriau!

“Mae llwybrau dyrys bob tro yn arwain at gyrchfannau godidog, ac fe wnes i gyrraedd y Drindod Dewi Sant – am gyrchfan!”

Ryan Peter & Family

Mae Lynwen Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Astudiaethau Addysg: Cynradd wrth ei bodd yn gweld Ryan yn graddio heddiw.

"Mae Ryan yn enghraifft arbennig o beth fedrid ei gyflawni gan fyfyrwyr aeddfed. Mae ei ymrwymiad at y rhaglen ac at y Brifysgol wedi bod o’r lefel uchaf ers y cychwyn cyntaf. Cyflawnodd ei waith ar y safon uchaf yn gyson tra’n gweithio fel llysgennad yn y lle cyntaf, ac erbyn hyn fel aelod o staff gyda’r Brifysgol. Llongyfarchiadau mawr iddo ar ei lwyddiant academaidd."