Enwebu cynllun cydweithredol rhwng y Drindod Dewi Sant a Voice Workshop am Wobrau Rhagoriaeth Athrawon Cerdd 2019


03.09.2018

Mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (ACDSW) yn y Drindod Dewi Sant wedi’i henwebu am Wobrau Rhagoriaeth Athrawon Cerdd 2019 am gynllun cydweithredol gyda’r darparwr addysg Voice Workshop, sydd wedi arwain at MA Arfer Proffesiynol newydd mewn Addysgeg Llais.

Mae darpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol yn cael ei rhedeg gan dîm dynamig sy’n darparu ystod o gyfleoedd dysgu dwyieithog, arloesol o safon ar gyfer ei chorff amrywiol o ddysgwyr. 

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Athrawon Cerdd yn dathlu rhagoriaeth mewn addysg gerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio.  Cyflwynir gwobrau mewn pedwar categori ar ddeg, o gynnyrch ac adnoddau newydd i hybiau, adrannau cerdd a chyfraniadau unigol i’r sector. Fe'u cynhelir mewn cinio a seremoni fawreddog tei du yng Ngwesty’r Sheraton Grand London Park Lane ym Mayfair yn Llundain ar 6 Mawrth.

Yn ddiweddar mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith wedi ymuno â’r darparwr addysg blaenllaw Voice Workshop i ddarparu MA Arfer Proffesiynol mewn Addysgeg Llais. Lluniwyd yr MA yn benodol ar gyfer athrawon canu sy’n ceisio gwell dealltwriaeth o wyddoniaeth y llais, acwsteg, niwrowyddoniaeth ac addysgeg addysgu. Fe’i darperir gan ymarferwyr llais ac academyddion blaenllaw megis Dr Jenevora Williams, yr Athro David Howard, laryngolegydd y glust, y trwyn a’r gwddf Natalie Watson a Dr Jane Oakland.

Mae’r cynllun cydweithredol hwn bellach wedi’i enwebu gan y myfyrwyr am Wobr Rhagoriaeth Athrawon Cerdd 2019.

Meddai Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith: “Mae ACDSW wedi ymrwymo i ffurfio partneriaeth â darparwyr datblygiad proffesiynol rhagorol megis Voice Workshop i alluogi ymarferwyr i ennill cymwysterau prifysgol lefel uwch yn eu maes proffesiynol. Mae Debbie wedi bod yn arweinydd yn ei maes am beth amser ac rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda hi.”

Meddai Deborah Winter, cyfarwyddwr Voice Workshop Ltd:  “Mae hyn yn dyst i ansawdd a chyfanrwydd y rhaglen. Dyma’r unig raglen hyblyg i athrawon llais yn y DU sy’n arbenigo mewn addysgeg canu gyda dylanwad gwyddoniaeth y llais.  Gwnaeth Dr Annette Fillery-Travis fy arwain i trwy’r broses achredu ac mae wedi hwyluso'r rhaglen unigryw hon gan alluogi athrawon canu i ymgymryd ag ymchwil dan arweiniad ymarferwyr. Rwyf eisoes wedi cael myfyrwyr wedi’u henwebu am wobr Ymchwil Llais Van Lawrence ac mae rhai ohonynt yn cael cyfleoedd i gyhoeddi yn ogystal.”

Dywedodd Deborah fod y rhaglen arloesol newydd recriwtio ei hail garfan o fyfyrwyr a bod 40 o fyfyrwyr MA ar hyn o bryd yn gweithio’u ffordd trwy nifer o fodylau yn seiliedig ar waith.

 

I gael rhagor o wybodaeth:

 

https://www.uwtsd.ac.uk/wiwbl/

 

 

  1. voiceworkshop.co.uk

 

 

https://musicanddramaeducationexpo.co.uk/london/awards/categories/

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk