Gwaith Darlithydd o Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant i’w ddarlledu ar BBC Radio 3


22.11.2018

Mae Samantha Wynne Rhydderch – bardd a darlithydd Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – yn edrych ymlaen at glywed ei gwaith ar BBC Radio 3 y penwythnos hwn.

Samantha Wynne-Rhydderch

Yn rhan o'r gyfres Between the Ears  ar BBC Radio 3, mae Samantha wedi ysgrifennu The Milk Way ac mae’n perfformio ynddi hefyd. Rhaglen ydyw sy'n archwilio synau a straeon yn ymwneud â llif llaeth allan o orllewin Cymru a thirwedd Cymru sy’n llifo i'r môr.

Ar ôl cydweithio â’r cyfansoddwr a’r cynhyrchydd, Nina Perry, mae’r gerdd radioffonig hon yn rhan o gyfres gyffrous o raglenni BBC Radio 3 a grëwyd i ddathlu 20 mlynedd o nodweddion arloesol sy’n ysgogi’r meddwl ac sy’n gwneud defnydd anturus o sain ac yn archwilio amrywiaeth eang o bynciau.

Yn ystod rhaglen Samantha, The Milk Way - a ddarlledir ddydd Sadwrn am 9.30pm - byddwn yn clywed llais y llwybr ei hun, y llwybr a ddilynwyd gan y llaeth a ffermwyr llaeth Ceredigion i Lundain yn y ganrif ddiwethaf. Byddwn yn cwrdd â Mae, merch ifanc a gymerodd y trên llaeth i weithio ar ffarm laeth yn Llundain yn y 1960au, a Jac Alun, llongwr o deulu amaethyddol lleol a symudodd i’r ddinas i werthu llaeth yn ystod y Dirwasgiad. 

Perfformir The Milk Way gan Samantha Wynne-Rhydderch ac yn ymddangos hefyd mae’r actores o Rydaman, Sara Gregory fel Mae, a’r actor poblogaidd o Gymru, Matthew Gravelle fel Jac Alun y llongwr. 

“Gan gydweithio â’r cyfansoddwr a’r cynhyrchydd o Open Audio, Nina Perry, creais gerdd radioffonig mewn tri llais,” meddai Samantha Wynne Rhydderch, sy’n byw yng Nghei Newydd, Ceredigion ac sy’n darlithio ar gampws y Brifysgol yn Llambed.

“Llais y llwybr yw’r adroddwr sy’n digwydd clywed storïau a meddyliau’r menywod a’r dynion ifanc a aeth o Geredigion i weithio yn y fasnach laeth yn Llundain yn ystod y ganrif ddiwethaf. Rydym yn cwrdd â Mae a Jac Alun ac ynghyd â llais y llwybr, mae’r tri monolog wedi’u gweu ynghyd gyda thystiolaeth bersonol gan y sawl sy’n byw ac yn gweithio ar y tir ar hyn o bryd, gan gynnwys Jon Meirion Jones, mab Jac Alun; Steffan Rees, myfyriwr amaethyddol ar ffarm leol; artist, Lilwen Lewis; myfyriwr bioleg môr, Tom Malpas a Nia Wyn Jones o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.”

Plethir straeon am fudo a llaeth, ddoe a heddiw i’r seinwedd gerddorol hon sy’n darlunio bwrlwm ffermydd llaeth, bydoedd tanddwr rhyfedd, trogod cwrel a thai yn ‘llithro’ i’r môr.

“Rwy’n ei hystyried yn fraint i gael y comisiwn hwn gyda Nina Perry ac i gael y cyfle i ymestyn fy ngwaith i gyfrwng newydd,” ychwanegodd Samantha.  “Mae fy marddoniaeth eisoes yn canolbwyntio ar berfformiad ac felly mae radio yn gam naturiol a chyffrous i mi.”

Mae Samantha Wynne-Rhydderch yn un o feirdd gorau Cymru sy'n cyfuno ei hysgrifennu gydag addysgu Ysgrifennu Creadigol ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed.  Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf, Rockclimbing in Silk gan Seren yn 2001 ac fe’i disgrifiwyd gan Patrick McGuinness yn Poetry Wales fel "un o'r casgliadau gorau (cyntaf neu fel arall) i ymddangos eleni”. Hi yw’r bardd Cymreig cyntaf i gyrraedd rhestr Picador a chafodd ei ddau gasgliad gyda Picador, Not in These Shoes (2008) a Banjo (2012) eu cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Llyfr y Flwyddyn Cymru. 

Dewiswyd cerddi o’i llyfrau hefyd i’w cynnwys yn y Forward Anthology yn 2002 a 2009, ac yn 2005 dyfarnwyd iddi Gymrodoriaeth Hawthornden.

Yn 2014 cyhoeddwyd ei phamffled Lime & Winter gan Rack Press ac fe’i hystyriwyd ymhlith y goreuon ar gyfer Gwobr Michael Marks. Mae ei cherddi wedi’u cyhoeddi yn Agenda, Granta, The Financial Times, The Independent, Magma, New Welsh Review, Planet, Poetry London a Poetry Wales.   

I ddysgu mwy am y cyrsiau Ysgrifennu Creadigol sydd ar gael a addysgir gan Samantha Wynne Rhydderch yn y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-creative-writing/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk