Gwyddor Cyflymder


20.07.2018

Mae Ysgol Peirianneg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gynnal ystod o weithgareddau yn Grand Prix Speedway Prydain 2018 yng Nghaerdydd eleni.

British Speedway Grand Prix 2018

Gelwir y prif ddigwyddiad sydd i’w gynnal gan yr Ysgol Peirianneg yn ‘Gwyddor Cyflymder’ ac fe’i cynhelir ym mharth y cefnogwyr. Bydd cyfranogwyr yn gallu edrych yn fanwl ar fathemateg a gwyddor dynameg beiciau modur gan ddefnyddio peirianwaith Rasys Ffordd a Speedway tra’n closio at feic gweithgar o’r trac.

Bydd y sesiynau 20 munud yn arddangos un beic o bob math. Bydd cyflwynydd y sesiwn yn dadansoddi ac yn esbonio’r gwahaniaethau, gan ddefnyddio fideo ar-fwrdd a chofnodi data i ychwanegu at y cyflwyniad, a fydd yn cynnwys yr agweddau technegol ar powertrain, cornelu, caffael data a thrawsyrru.

Mae Grand Prix Speedway Prydain yn ddigwyddiad Speedway blynyddol sydd wedi ei gynnal yn Stadiwm Principality Caerdydd ers 2001. Mae’n croesawu beicwyr o bob cwr o’r byd i’r ddinas i gystadlu yn y digwyddiad mawreddog hwn fel rhan o’r gyfres Grand Prix Speedway.

Mae Ysgol Peirianneg PCYDDS yn rhan o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol, sy’n gyfadran amlddisgyblaethol STEM-seiliedig a leolir yn Abertawe sy’n ymwneud â phensaernïaeth, peirianneg modurol, beiciau modur a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheoli’r amgylchedd, logisteg, peirianneg mecanyddol a gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk