Gyda chymaint o frwdfrydedd mae’n hawdd dysgu


26.01.2018

Mae William O'Keefe wrthi’n defnyddio 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant treftadaeth i ennyn cariad at hanes ymhlith ei ddisgyblion.

Headshot of William

Pan adawodd William brifysgol, cymerodd nifer o wahanol swyddi, gan gynnwys bod yn weithiwr cymorth gyda’r CU, warden cadwraeth natur ar ynys, a gweithio yn y Swyddfa Gymreig. Fodd bynnag, roedd ei fryd ar ddiwylliant a threftadaeth yn bennaf a chwblhaodd radd Meistr mewn Twristiaeth. Yn dilyn hyn, mwynhaodd yrfa lwyddiannus yn dywysydd swyddogol o gwmpas Cymru a barhaodd bron 20 mlynedd. Meddai William: “Am 17 blynedd roeddwn i’n rhedeg busnes a oedd yn trefnu teithiau hanesyddol ac addysgol yn dywysydd ar gyfer Planet Wales. Mae gen i ddiddordeb mewn hanes a dwi’n darllen er fy nifyrrwch fy hun. Gyda chymaint o frwdfrydedd mae’n hawdd dysgu’r pwnc.”

Bu hyfforddi’n athro hanes uwchradd yn rhywbeth a fu ar feddwl William ers nifer o flynyddoedd. Meddai: “Bues i’n gweithio gyda llawer o grwpiau ysgol a myfyrwyr yn dywysydd, a wnaeth i mi feddwl am ddysgu erioed. Roeddwn i wedi ystyried dilyn gyrfa fel athro cyn hyn, pan adawes i'r brifysgol, ond roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi treulio gormod o amser ym myd addysg ac roeddwn i’n awyddus i gael blas ar y byd mawr y tu allan am ychydig. Rwy'n teimlo bod cael profiad o wahanol amgylcheddau a heriau gwaith wedi fy ngwneud i’n well darpar athro gan fod gen i gymaint o brofiad i elwa arno.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk