Gŵyl y Llusernau yn taflu goleuni ar fusnes gyda Tsieina


20.03.2018

Wedi ei ohirio am bythefnos oherwydd y tywydd garw yn gynnar ym mis Mawrth, brwydrodd Athrofa Confucius yn benderfynol yn erbyn chwyth olaf y gaeaf a dathlodd ddechrau’r gwanwyn gyda chinio rhwydweithio busnes ddydd Gwener 16eg Mawrth, a seiliwyd ar thema Gŵyl Llusernau Tsieineaidd.

Wedi ei gynnal ar Gampws Busnes PCYDDS, yn ei Chanolfan Busnes a Diwylliant Tsieineaidd a ailwampiwyd yn ddiweddar, croesawodd Athrofa Confucius dros 40 o westeion o fyd busnes ac addysg. Yn ogystal â bwyd Tsieineaidd ac adloniant traddodiadol, cafwyd trafodaethau ar y cyfleoedd busnes y mae Tsieina yn eu cynnig.

Ymhlith y siaradwyr oedd Lareina Lee, Cyfarwyddwr J&Y Co Cyf, cwmni llwyddiannus iawn a leolir yn Abertawe, sy’n mewnforio ac allforio nwyddau o Tsieina o gwmpas y byd.  Rhoddodd Dr ZHAO Xin – darlithydd gwadd o Brifysgol Abertawe – gyflwyniad diddorol ar y cyfryngau Tsieineaidd; a chyfeiriodd Zhang Yu (Doris), un o fyfyrwyr Tsieineaidd PCYDDS, at rai o'r cyfleoedd i wneud busnes gyda Tsieina ar ôl Brexit, gan gynnig cyngor defnyddiol ar foesau busnes. 

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius: “mae Athrofa Confucius yn gweithredu fel pont rhwng Tsieina a’r DU. Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf buom yn gyfrwng i ddod ag artistiaid, cerddorion a darlithwyr o Tsieina i Gymru er mwyn dangos beth yw diwylliant Tsieina yn ei hanfod.

“Mae digwyddiad busnes heddiw wedi bod yn fenter newydd i ni. Teimlwn fod creu cysylltiadau gwell a chryfach â Tsieina yn bwysig i fusnesau Cymru. Ond gall y cwestiwn sy’n wynebu llawer o gwmnïau fod yn eithaf sylfaenol yn aml, er enghraifft, sut mae dweud helo yn Tsieinëeg? Sut mae ymddwyn mewn cyfarfod busnes? Sut mae cyfathrebu? Mae’r rhain yn rhai o’r agweddau mwy mwyn ar wneud busnes lle gall Athrofa Confucius helpu cwmnïau drwy gyfnewid gwybodaeth a rhwydweithio, yn ogystal â drwy’n cyrsiau iaith a diwylliant. “Bellach hefyd mae gennym gartref parhaol ar Gampws Busnes PCYDDS yn Abertawe yn y Ganolfan Busnes a Diwylliant Tsieineaidd.  Drwy rwydweithio digwyddiadau fel hwn gallwn ddod â phobl at ei gilydd sydd â llawer o arbenigedd ac sydd eisoes yn gwneud busnes yn Tsieina – pobl sydd â chysylltiadau da a gwybodaeth dda. Edrychaf ymlaen at weld rhagor o ddigwyddiadau fel hwn ar Gampws Busnes Abertawe ac at ei gweld yn hwyluso'r trafodaethau hynny.”

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Krystyna Krajewska k.krajewska@uwtsd.ac.uk 

 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

 

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk