'Imagining Other Worlds: Explorations in Astronomy and Culture': Lansio Antholeg ryngwladol yn y Drindod Dewi Sant


26.07.2018

Campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan oedd lleoliad lansiad antholeg ddiweddaraf Gwasg Canolfan Sophia yr wythnos ddiwethaf.

IOW launch with people

Golygwyd 'Imagining Other Worlds: Explorations in Astronomy and Culture' gan Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia'r Brifysgol ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant a’r Athro Chris Impey sy'n Athro amlwg iawn yn yr Adran Seryddiaeth ym Mhrifysgol Arizona.  Mae’r penodau yn seiliedig ar y papurau a gyflwynwyd yn wreiddiol yn ystod y gynhadledd ar Ysbrydoliaeth o Fenomenau Seryddol yng Ngholeg Gresham yn 2016.

Dywedodd Dr Nicholas Campion o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:

'Mae bodau dynol wedi bod yn dychmygu sut lefydd yw’r bydoedd eraill am sbel. Maen nhw wedi dychmygu teithio iddyn nhw, wedi rhoi ystyr a dirgelwch iddynt, ac maent wedi ffantaseiddio am y pethau sy'n byw yno.

Mae'r casgliad hwn o bedwar ar hugain pennod yn dwyn ynghyd ysgolheigion o bob celfyddyd a gwyddor i drafod seryddiaeth mewn celf, llenyddiaeth, pensaernïaeth, realiti rhithwir a theithio’r gofod. Mae'n cynrychioli y gorau o’r maes- Seryddiaeth Ddiwylliannol - lle rydym fel prifysgol yn arloesi. Rydym yn arbennig o falch bod y rhagair wedi'i baratoi gan y Seryddwr Brenhinol, Y Barwn Rees o Lwydlo '.

Cynhaliwyd y lansiad swyddogol yn Llyfrgell y Sylfaenwyr yn Llambed.  Ychwanegodd Dr Campion:

"Mae Gwasg Canolfan Sophia yn cyhoeddi mewn partneriaeth â'r Brifysgol ac mae'n rhan hanfodol o'i strategaeth arloesi a menter.  Rydym yn gobeithio y bydd cyfrolau pellach yn barod dros y misoedd nesaf.  Hoffwn atgyfnerthu’r ffaith ein bod yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â'r cynadleddau Ysbrydoliaeth o Fenomenau Seryddol.”

 books

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663