Jayne Woodman o’r Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer am y Fenyw Orau ym maes Busnes yng Ngwobr STEM 2018


02.10.2018

Llongyfarchiadau i Jayne Woodman o’r Drindod Dewi Sant, sydd wedi’i dewis i fod ar y rhestr fer am y Fenyw Orau ym maes Busnes yng Ngwobr STEM 2018.

Bellach yn ei 9fed flwyddyn, mae gwobrau’r South Wales Evening Post a Swansea Bay Business Life yn cydnabod llwyddiant menywod lleol mewn nifer o gategorïau gan gynnwys Arloesi mewn Busnes, Menyw Orau ym maes STEM a Chyflawniad Oes.  Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Ngwesty’r Marriott Abertawe ar 12 Hydref am 12pm.

Cyn dod yn ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant ar gampws Busnes Abertawe, roedd cefndir proffesiynol Jayne ym maes Rheoli Adnoddau Dynol o fewn gweithgynhyrchu: gyda Chwmni Moduron Ford, British Airways Interiors Engineering a’r United Plastics Group. Mae wedi ysgrifennu colofnau’n ymwneud ag eiddo i’r South Wales Evening Post, wedi’i hethol ym myd gwleidyddiaeth ac yn llywodraethwr ysgol.

Meddai Jayne: “Ym mhob un o’r sefyllfaoedd hyn, rwyf wedi gwneud fy ngorau i hyrwyddo menywod ym  maes STEM a chyflawniad menywod yn gyffredinol.”

“Yn fwy diweddar yn y Drindod Dewi Sant, rwyf wedi ehangu fy ngwaith o hyrwyddo STEM i hyrwyddo STEAM. Mae Fforwm Economaidd y Byd yn rhagweld erbyn 2020 y bydd creadigrwydd ymhlith y tri sgil uchaf y bydd eu hangen ar gyfer swyddi: rydyn  ni bellach yn addysgu arloeswyr. Mae Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant eisoes yn addysgu ei fyfyrwyr sut i feddwl yn greadigol – er mwyn bod yn arloeswyr llwyddiannus mae’n rhaid i’n myfyrwyr wybod sut i feddwl yn greadigol a datrys problemau mewn ffyrdd newydd.”

Er mwyn hyrwyddo creadigrwydd ymhellach a datblygu arloeswyr o fewn y campws Busnes mae’n cydweithio ag adran Celf Sylfaen y Brifysgol. “Trwy gydweithio’n agos â Bella Kerr a Kath Clewitt, nid yn unig yr ydym wedi dod â digonedd o gelf gwych gan fyfyrwyr i’r campws Busnes, rydym ni hefyd wedi trefnu i Artist Preswyl (Dr Jane Harrison) ymgymryd â swydd yn ein llyfrgell,” meddai. “Cynhaliwyd arddangosfa breswyl dros yr haf ar y thema Elephants and Egrets.  Ac mae llawer mwy yn digwydd.”

Mae Jayne hefyd wedi trefnu i fyfyrwyr Busnes (lefel 4 a lefel 7 hyd yn hyn) gael eu haddysgu gan artistiaid fel y gallant ddeall yn well sut mae’r broses greadigol yn gweithio a sut y gellir ei throsi i fod yn berthnasol iddyn nhw. “Rwy’n mynd â’m myfyrwyr i Oriel Gelf Glynn Vivian ac wedi cynnal darlithoedd o fewn gosodiadau celf yn Oriel Mission,” ychwanegodd. “Mae angen i STEM gael ei integreiddio’n llwyr ar draws ein holl lwyfannau wrth i ni symud yn ein blaenau i gyflawni’r nod hwn.

Meddai Dr Maggie Inman, Pennaeth yr Ysgol Busnes:  “Mae Jayne wedi gweithio’n galed i integreiddio’r Celfyddydau â Busnes er mwyn ysbrydoli chwilfrydedd a datblygu creadigrwydd i’n myfyrwyr Busnes. Mae’r sgiliau hyn yn gynyddol bwysig i fusnes cynaliadwy. Rydym wrth ein bodd bod Jayne yn cael ei chydnabod am y gwaith hwn.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk