Mae Jon yn estyn am y sêr


06.09.2018

Nid yn unig mae wedi graddio gyda BA Dylunio Graffig, ond mae hefyd wedi cael cynnig interniaeth gyda’r Amgueddfa Wyddoniaeth lle bydd yn helpu i guradu arddangosfa am Apollo 8.

 Science Museum

Roedd Jon yn un o 11 o fyfyrwyr Dylunio Graffig yng Ngwobrau Dylunwyr Newydd Llundain eleni. Meddai: “Roedd hi’n adeg brysur. Cawsom ni wythnos i drefnu pethau ac wedyn cawsom ni wythnos lawn o gyfarfod â phobl, cynnal cyfweliadau, arddangos ein gwaith.”

Enillodd Jon y wobr ar gyfer Amgueddfeydd Gwyddoniaeth am arddangosfa sydd ar fin cael ei chynnal am daith Apollo 8. Bydd hefyd yn gweithio ar brosiect Future Expo. Meddai: “Mae’n anhygoel! Pan oeddwn i yn Llundain ar gyfer Gwobrau’r Dylunwyr Newydd, ces i syniad bras o beth allai fy niwrnod gwaith i fod a ches i amser arbennig.”

Meddai Cyfarwyddwraig Cwrs BA Dylunio Graffig, Donna Williams: “Mae Jon yn enillydd teilwng iawn. Roedd e’n fyfyriwr eithriadol gyda phortffolio amrywiol, cyffrous a medrus. Rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi cael ei gydnabod a’i nodi am ei ddoniau. Achubodd Jon ar bob cyfle i ddefnyddio’r holl gyfleusterau arbennig sydd ar gael yng Ngholeg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant. Erbyn hyn mae cynigion swydd yn gwibio atom ni o bob cyfeiriad. Yn y Brifysgol, rydyn ni’n gweithio’n agos iawn gyda phob un o’n myfyrwyr. Mae wedi bod yn hyfryd i lawer o’n graddedigion sy’n cael llawer o ddiddordeb a chynigion gan gwmnïau proffil uchel. Mae rhai o’r cwmnïau hyn yn dewis cyfweld myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn unig. Rydyn ni’n gyffrous ac yn hapus dros ben ar gyfer ein graddedigion.”

Cafodd Jon hefyd gynnig interniaeth tair wythnos yn gweithio i’r cwmni cardiau ar-lein Moonpig, yn eu swyddfeydd yn Llundain, roedd hwn yn gwmni arall a gysylltodd ag e yng Ngwobrau’r Dylunwyr Newydd.

Cynhelir Gwobrau’r Dylunwyr Newydd yn y Ganolfan Dylunio Busnes yn Llundain, a hwn yw’r digwyddiad dylunio pwysicaf yn y DU sy’n sicrhau bod cylch oes y diwydiant dylunio yn parhau ac yn ffynnu. Mae’n dod ag addysg ddylunio, defnyddwyr dylunio a’r diwydiant dylunio i ddathlu a chydnabod y to nesaf o ddylunwyr graddedig. Mae hwn yn ddigwyddiad rheolaidd ar gyfer y cyrsiau sy’n seiliedig ar ddylunio a gynigir yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Jon: “Mae’n amhosibl i mi fynegi faint rwyf wedi mwynhau fy nghwrs. Mae’r holl ddarlithwyr yn gwneud popeth mor hamddenol, mor braf, mae’r cyfleusterau’n gaffaeliad ychwanegol i’r cwrs. Mae rhyw swyn arbennig yn perthyn i’r lle. Bydda i’n gweld eisiau’r darlithoedd fwyaf. Mae’r cyfleusterau’n anhygoel!”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk